Skupine životinja

Jednakonožni rakovi (Isopoda)

Jednakonožni rakovi (Isopoda) su jedan od najvecih redova po broju vrsta unutar razreda rakova (Crustacea). Naseljavaju vrlo razlicita staništa, od morskih dubina, slatkih voda do kopna, a postoje i nametnicke vrste. Od ukupno oko 52 000 opisanih vrsta rakova cak preko 10 000 vrsta pripadaju redu jednakonožnih rakova. Od toga je oko 5 000 morskih, oko 950 slatkovodnih i preko 4 000 kopnenih, a svake godine se opisuju nove vrste. Vrlo su stara skupina, najstariji poznati fosili potjecu iz razdoblja Karbona (Paleozoik), najmanje od prije 300 milijuna godina. Ime jednakonožnih rakova (Isopoda) dolazi iz grckog ISO što znaci "jednako" i POD što znaci "noga", zahvaljujuci tome što su im noge vrlo slicne.

Jednakonožni rakovi se razlikuju od ostalih rakova što imaju 7 pari prsnih nogu (za hodanje) i 5 pari zadcanih nožica koje im služe za disanje, ali i kao pomocni kopulatorni organ kod mužjaka. To su relativno mali rakovi, od 0,5 mm pa cak do 50 cm (dubokomorska vrsta gigantski jednakonožac; Bathynomus giganteus), ali vecina vrsta su velike od 0,5 do 3 cm. Vecina vrsta su razdvojena spola, osim nekih morskih nametnika koji su dvospolci, te su prvi dio životnog ciklusa mužjaci, koji se kasnije preobraze u ženke. Kod nekih vrsta primijecena je i partenogeneza, odnosno da se ženke razmnožavaju samostalno, a mladi se izliježu iz neoplodenih jajašaca. Ženka jajašca nosi u ležnom prostoru, gdje se mladi razvijaju. Mladi izlaze iz ležnog prostora kao samostalne jedinke, vrlo slicne odraslim rakovima. Buduci da im se vanjski dio tijela sastoji od cvrste hitinske kutikule, prilikom rasta se nekoliko puta moraju presvuci i tako odbaciti staru kutikulu (svlak). Hrane se uglavnom svime, algama, mahovinom i mrtvom organskom tvari (detritus) i važna su karika u razlaganju mrtve tvari. Takoder važan su segment prehrane raznim predatorima.

Novijim istraživanjima utvrdene su brojne nove vrste jednakonožnih rakova za Hrvatsku i za znanost. Nažalost ugrožavanjem špilja ugrožavaju se i njihovi stanovnici. U Crvenu knjigu špiljske faune Hrvatske uvršteno 12 kopnenih i 15 vodenih jednakonožnih rakova.

Kontakt:

Jana Bedek -