Špiljska fauna

Obilježja špiljskih životinja

Životinje koje naseljavaju podzemlje prvobitno su bile nadzemne. Tijekom dugog niza godina prilagodbom na špiljska staništa bolje su razvile neka ili dobile nova obilježja, ali istovremeno i izgubile mnoga svojstva, tzv. regresivnom evolucijom. To je pojava redukcije nekih stečenih osobina, tj. razvijanje morfološki jednostavnijih oblika od morfološki složenijih. Neke od glavnih prilagodbi na podzemlje su:

 • redukcija organa za vid
 • gubitak pigmenta
 • produljenje dijelova tijela i razvoj ostalih osjetila
 • usporen metabolizam
 • dugovječnost
 • nizak stupanj reprodukcije
 • nakupljanje rezerva masti
 • smanjenje agresivnosti
 • prestanak dnevno/noćnog ritma aktivnosti
 • prestanak sezonskih promjena i aktivnosti
U špiljama žive životinje koje su se djelomično ili u potpunosti prilagodile takvim zahtjevnim uvjetima života, a u špilji žive ili u nju zalaze zbog raznolikih potreba. Ugrubo, životinje koje susrećemo u špiljama možemo podijeliti na sljedeće kategorije:
 1. pravi stanovnici špiljskih staništa (troglobionti na kopnu i stigobionti u vodi)
 2. stanovnici djelomično prilagođeni špiljskim staništima (troglofili na kopnu i stigofili u vodi)
 3. povremeni stanovnici špiljskih staništa (subtroglofili na kopnu i substigofili u vodi) zbog:
  • hibernacije
  • razmnožavanja
  • odgajanja mladih
  • sklanjanja od nepovoljnih uvjeta
 4. slučajni stanovnici špiljskih staništa (troglokseni na kopnu i stigokseni u vodi).
U podzemlju nema biljaka, za razliku od nadzemnih ekosustava, pa tako osim nekih bakterija nema primarnih proizvođača. Sva organska tvar u podzemlje dolazi iz nadzemnih ekosustava. Stoga su u podzemlju prva karika hranidbene piramide razni oblici razlagača ili ÅgdetritofagaÅh, odnosno životinje koje se hrane mrtvom organskom tvari, a ne kao u nadzemnim ekosustavima biljke. U podzemnim ekosustavima povećana je iskoristivost energije, što znači da životinje zbog raznih prilagodbi bolje iskorištavaju unesenu hranu.

Literatura:
Bedek, J., Bilandžija, H., Hamidović, D., Cvitanović, H., Dražina, T., Jalžić, B., Jalžić, V., Kovač konrad, P., Lukić, M., Miculinić, K., Ozimec, R. & Pavlek, M., 2009: Svijet ispod svijeta (World under World), Zagreb, p. 1-79.