Loading...
Home2019-08-23T20:12:50+01:00

PROJEKTI

Zaštita podzemne faune i tipskih špiljskih lokaliteta izradom Atlasa špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske III faza Fond za zaštitu okoliša

PUBLIKACIJE

  • Prirodoslovne značajke Rijeke dubrovačke (Ombla)
  • Atlas špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske, sv. 2 Atlas špiljskih tipskih lokaliteta faune RH

KONGRESI

  • XIII Europski simpozij o istraživanjima šišmiša – Hrvatska 2014
  • Biospeleologica Dinarica: Istraživanje i zaštita tipskih lokaliteta faune Dinarida
Loading...