Mjerenje mikroklimatskih parametara na dnu Jame pod Kamenitim vratima (foto: T. Delić)