Sakupljanje faune u jami Mokre noge (foto: A. Ćukušić)