Sakupljanje faune u Jami za Supinom (foto: A. Ćukušić)