Prva europska podzemna riba

Bioraznolikost podzemlja u Europi je spektakularno bogata gdje samo na zapadnom Balkanu pronalazimo više od 400 podzemnih vrsta, što je najveći broj vrsta na nekom području na Svijetu. Ipak, špiljske ribe, najčešći podzemni kralješnjaci, nisu opisane u Europi, barem do sada. Prije dvije godine je pronađena sasvim slučajno od strane speleoronioca i ove godine objavljen je podatak o podzemnoj populaciji ribe iz roda Barbatula (na slici) koja se nalazi u podzemnom krškom vodenom sustavu u južnoj Njemačkoj.

Na ribi su vidljive tipične osobine organizama adaptiranih na podzemno stanište – reducirane oči i nedostatak pigmenta.