Derossiella lukici – nova vrsta podzemnog kornjaša s Biokova

Nova vrsta podzemnog kornjaša opisana je iz jame Biokovka na Biokovu od strane naših članova, Romana Lohaja i Tea Delića. Vrsta je endem Biokova, a osim tipskog lokaliteta pronađena je i u Pretnerovoj jami. Iako je prvi primjerak ženke sakupljen još 2007. godine, mužjak po kojem je opisana ova vrsta sakupljen je tek prilikom 1. Biospeleološke ekspedicije – Biokovo 2017.

Znanstveni članak pročitajte na poveznici.