Prvi dokazi paleolitičkog figurativnog špiljskog slikarstva na Balkanu

U Istri, u Romualdovoj pećini, pronađeni su paleolitički crteži koji uz nefigurativne oblike (znakove i simbole), prikazuju i figurativnu paleolitičku umjetnost, koja se odnosi na prikaz čovjeka i životinja (bizona i divokoze). Crteži su rađeni crvenom bojom, okerom i stari su oko 30 000 godina. Radi se o prvom dokazu paleolitičkog figurativnog špiljskog slikarstva na području Balkana. Posjeti špilji su ograničeni i zbog zaštite arheološkog nalazišta, ali i zbog porodiljne kolonije velikog šišmiša (Myotis myotis) koja tamo obitava.

Više o otkriću internacionalnog tima arheologa, u kojem su međuostalim sudjelovali i arheolozi iz Arheološkog muzeja Istre i Odsjeka za arheologiju, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pročitajte na poveznici ili u radu.