Opis nove vrste jednakonožnog raka, Alpioniscus busljetai

U Dinaridima, unutar roda Alpioniscus je najveći broj pravih špiljskih životinja (troglobionata), čak 19. Među njima je i nova vrsta nazvana Alpioniscus busljetai, pronađena u dvije špilje u sjevernoj Dalmaciji. Obje špilje su ugrožene ljudskim aktivnostima.

Članak možete pronaći na poveznici.