Zaboravljeni speleološki objekti Pelješca

U razdoblju 6. – 13.11.2020 smo ponovno posjetili Pelješac, ovoga puta u sklopu projekta „Zaboravljeni speleološki objekti Pelješca“, financiranom od donacije Dubrovačko-neretvanske županije.

Za vrijeme Druge biospeleološke ekspedicije – Pelješac 2019 od lokalnog stanovništva smo saznali za 15 jama i špilja za koje nisu sigurni gdje se točno nalaze. Neke smo pokušali pronaći uz ostale aktivnosti za vrijeme ekspedicije, ali bezuspješno. Kroz ovaj projekt smo se koncentrirali na pokušaj pronalaska tih zaboravljenih ulaza.

Teško dostupni teren, u nemalo slučajeva obrastao gustom makijom, nije olakšao posao. Unatoč tome smo uspjeli locirati dvije špilje i jednu jamu, izraditi topografske snimke i sakupiti faunu. Nakon prijepodneva koja su bila rezervirana za traženje zaboravljenih ulaza, u poslijepodnevnim satima smo posjećivali već poznate speleološke objekte. Nekima smo ponovili nacrte, a u nekima smo dodatno sakupili faunu.

Pelješac je i ovoga puta pokazao svoju divlju ljepotu te nestrpljivo iščekujemo povratak.