Objavljen treći svezak Atlasa špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske

S veseljem vam predstavljamo treći svezak Atlasa špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske. U devet godina, koliko je prošlo od objave drugog sveska (2013.), broj lokaliteta popeo se sa 271 na 331, a opisanih svojti sa 427 na 520. Uspjeh ovog projekta prvenstveno ovisi o dugogodišnjem dobrovoljnom angažmanu mnogih članova HBSD-a, ali i o suradnji s brojnim drugim speleolozima i biolozima.

Svezak 3 detaljno obrađuje 70 tipskih lokaliteta sa 116 pripadajućih svojti. Kao i u Svesku 1 i 2, svaki objekt je predstavljen s fotografijom ulaza, a ponekad i panoramom lokaliteta (na kojoj je položaj ulaza označen strelicom), nacrtom speleološkog objekta s pripadajućim osnovnim podacima o objektu, fotografijama (rjeđe crtežima) svake od opisanih svojti s navedenom veličinom životinje, kratkim tekstom o objektu i fauni te popisom literature s najvažnijom referencom za lokalitet (ako takav rad postoji) i originalnim radovima s opisima svojti. Osim hrvatske verzije, svezak 3 izašao je i na engleskom jeziku pod naslovom The Cave Type Localities Atlas of Croatian Fauna, Volume III.

Predgovor možete preuzeti ovdje.

Cilj ove ilustrirane knjige je upoznavanje struke, speleologa i biologa, ali i šire javnosti s jedinstvenim vrijednostima hrvatskog podzemlja.

Atlas tim zahvaljuje svim udrugama, institucijama i prije svega pojedincima bez čije pomoći ova publikacija ne bi mogla biti izrađena.

Cijena Atlasa, svezak 3 iznosi 200,00 kn, svezak 2 iznosi 200,00 kn. Komplet svezak 2 i svezak 3 iznosi 350,00 kn.

Atlas možete kupiti: Dolaskom u prostorije HBSD-a (Lomnička 3, Zagreb) uz prethodnu najavu i kupnjom na licu mjesta, pri čemu se odmah izdaje račun za kupnju. Narudžbom preko e-pošte HBSD-a (hbsd@hbsd.hr), prilikom naručivanja obavezno dostaviti osnovne podatke o kupcu (puno ime osobe/tvrtke/društva, adresa i OIB – obavezni podaci za izradu računa koji se zatim poštom/e-poštom šalje naručiteljima).