Prva vrsta okućenih ameba opisana iz krških špilja na svijetu – Centropyxis bipilata

U špiljama Dinarida istražuju se i okućene amebe te druge grupe protista. Radi se o vrlo sitnim organizmima veličine od desetak do stotinjak mikrometara. Nastanjuju vodena i kopnena špiljska staništa uključujući i prijelazna staništa kao što je higropetrik. Tijekom istraživanja provedenih u 18 špilja na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine identificirane su 23 vrste okućenih ameba. Vrsta okućenih ameba Centropyxis bipilata nova je vrsta za znanost i prva vrsta okućenih ameba opisana iz krških špilja na svijetu. Opisana je iz Tople peći (Golubić Žegarski) u Hrvatskoj, a pronađena je u ukupno sedamnaest špilja u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Više informacija o ovoj novoj vrsti i bioraznolikosti te ekologiji okućenih ameba i drugih grupa protista pročitajte u radu.