Rudnici-špilje otoka Visa u medijima

HINA je 24. kolovoza 2022. objavila članak o knjizi Špilje-rudnici otoka Visa.
Objavu je podijelio i Novi List na svome portalu.
Više o publikaciji možete pronaći na poveznici.