Istraživanja špiljske faune na području općine Rakovica

Ove godine odradili smo dva terenska istraživanja (proljetni i jesenski termin) u sklopu projekta „Biospeleološko istraživanje špilja na području značajnog krajobraza Baraćeve špilje“. U proljetnom terminu istražili smo Špilju s lijepim ulazom i Špilju na Baraćevoj brini, a prošli vikend istražili smo Špilju u suhoj dolini i Suvaju.
Veliko hvala HEP-u na donaciji koja nam je omogućila provedbu ovog projekta koji će doprinijeti boljem poznavanju bioraznolikosti unutar značajnog krajobraza Baraćeve špilje.