Crni daždevnjak na Plitvicama!

UPDATE: Sretni javljamo da je naš nalaz ipak treći! Kolegica Eva Fućak nam je poslala svoj nalaz iz svibnja 2021. Eva, hvala!
Nedavno smo na Plitvicama u jami pronašli crnog daždevnjaka (Salamandra atra). Izvadili smo ga i pustili, daleko od ulaza. 😄 Naravno da je istrpio fotkanje po rukama (i biolozi imaju slabosti).
Tu večer smo saznali da je to drugi nalaz za Park i prvi nalaz nakon 15 godina! 😮