Predavanje

Troglofili – životinje koje nalazimo u špiljama i jamama, ali koje žive i vani. Na predavanju će dr. sc. Nikola Tvrtković predstaviti kakvo je stanje s poznavanjem troglofilnih zrikavaca i škorpiona u Dinaridima, te se osvrnuti na podzemne sisavce koji ne zalaze u špilje.

Vidimo se u ponedjeljak 20.11.2023. u 20:00 Lomnička 3, u prostorijama Mjesnog odbora Savski kuti!