Loading...
Home2019-06-26T20:07:11+01:00

Alpioniscus (Illyrionethes) iapodicus, opis nove vrste

April 19th, 2018|

Alpioniscus (Illyrionethes) iapodicus, opis nove vrste iz Markovog ponora Izašao je opis nove vrste kopnenog jednakonožnog raka, Alpioniscus (Illyrionethes) iapodicus. Riječ je o troglobiontnoj vrsti koja nastanjuje speleološke objekte središnjeg dijela Like. Vrsta je dobila

Melanizacija kao odgovor na ozljeđivanje kod albino špiljskih životinja

April 19th, 2018|

Melanizacija kao odgovor na ozljeđivanje kod albino špiljskih životinja Nedavno je objavljen članak o melanizaciji kao odgovoru na ozljeđivanje kod člankonožaca. U istraživanje su bili uključeni razni špiljski albino predstavnici i njihovi nadzemni rođaci. Kod

PROJECTS

  • Zaštita podzemne faune i tipskih špiljskih lokaliteta izradom Atlasa špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske III faza Fond za zaštitu okoliša.

PUBLIKACIJE

  • Prirodoslovne značajke Rijeke dubrovačke (Ombla)
  • Atlas špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske, sv. 2 Atlas špiljskih tipskih lokaliteta faune RH

KONGRESI

  • XIII Europski simpozij o istraživanjima šišmiša – Hrvatska 2014
  • Biospeleologica Dinarica: Istraživanje i zaštita tipskih lokaliteta faune Dinarida
Loading...