Loading...
Home2019-09-17T20:07:47+01:00

PROJECTS

  • Zaštita podzemne faune i tipskih špiljskih lokaliteta izradom Atlasa špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske III faza Fond za zaštitu okoliša.

PUBLIKACIJE

  • Prirodoslovne značajke Rijeke dubrovačke (Ombla)
  • Atlas špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske, svezak 2

KONGRESI

  • XIII Europski simpozij o istraživanjima šišmiša – Hrvatska 2014
  • 1. Dinarski biospeleološki simpozij (1st Dinaric Symposium on Subterranean Biology)
Loading...