Dvorepci

Dvorepci (Diplura)

Dvorepci (Diplura) su kopneni člankonošci bez krila iz potkoljena Hexapoda, razreda Entognatha. Osnovne karakteristike svih predstavnika skupine je da nemaju oči, na glavi im se nalaze segmentirana ticala, a na zatku tjelesni produžeci – cerci, koji imaju oblik dugih repova ili kliješta. Veličina tijela kreće im se od tek 1 mm do iznimnih veličina od 6 cm. Prehrana dvorepaca također je raznolika. Većina vrsta je omnivorna te se hrane biljnim detritusom, korijenjem, hifama i micelijem gljiva te izmetom drugih člankonožaca, ali postoje i karnivorne vrste, čiji su plijen sitni beskralježnjaci. Do sada je u svijetu opisano više od 900 vrsta.

Brojne su vrste dvorepaca koji su se prilagodili na život u špiljskim staništima. Na području Hrvatske pripadnici podroda Stygiocampa, sudeći prema tjelesnom izgledu, razvili su prilagodbe koje ih čine visoko specijaliziranim za špiljske okoliše. To su u prvome redu izduljenja nogu i ticala te posebice repova koji mogu biti do 2,5 puta dulji od tijela. Broj ustanovljenih vrsta u hrvatskom podzemlju nije velik, prvenstveno zbog vrlo slabe istraženosti. Radom Hrvatskog biospeleološkog društva u posljednje vrijeme ustanovljuju se nove vrste od kojih neke tek treba znanstveno opisati.

KONTAKT:
Kazimir Miculinić – miculinic@hbsd.hr

LITERATURA:

  • Condé, B. & Bareth, C. (1996): Une évaluation de Stygiocampa, sous-genre troglomorphe de Plusiocampa (Diplura Campodeidae), avec la description d’une nouvelle espèce de Serbie orientale. Revue suisse Zool., 103, 2: 369-381.
  • Condé, B. (1959): Un singulier diploure cavernicole de Dalmatie. Fragmenta Balcanica. Mus. Mac. Sci. Nat., 2, 20, 54: 165-172.
  • Sendra, A. M. (2015): Clase Entognatha, Orden Diplura. Revista IDE@ – SEA, Ibero Diversidad Entomológica @ccesible, 35: 1-11.