Završeni projekti

2021

2020

 • Biospeleološka istraživanja u okolici centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji – financijer HUDEC PLAN d.o.o.
 • Inventarizacija špiljske faune, definiranje mjera očuvanja i izrada smjernica za program monitoringa – financijer Javna ustanova Rakovica
 • Istraživanje rijetkih i ugroženih sisavaca Istre tijekom 2020. godine – financijer Jana ustanova Natura Histrica
 • Monitoring šišmiša u špilji Veternici na području PP Medvednica – vlastito financiranje
 • Praćenje stanja šišmiša u speleološkim i nadzemnim objektima i potencijalnim skloništima – financijer Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera
 • Praćenje stanja, aktivnosti i brojnosti faune šišmiša u kompleksu Benediktinskog samostana i Maksimilijanove rezidencije na otoku Lokrumu tijekom 2020. godine – financijer Javna ustanova Rezervat Lokrum
 • Speleološko-geološki nadzor tunela tijekom izgradnje pristupnih cesta mostu Pelješac – financijer DVOKUT – ECRO d.o.o.
 • eDNA vodenih ekosustava – financijer Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera
 • Usluga obavljanja terenskog rada za potrebe projekta TTP Evolution in the Dark – financijer Institut Ruđer Bošković
 • Zaboravljeni speleološki objekti Pelješca – donacija Dubrovačko-neretvanska županija
 • Hitna speleološka istraživanja – financijer Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
 • Usluga obavljanja terenskog rada uzorkovanja šišmiša u Ćulumovoj pećini za potrebe projekta Istraživanje prisutnosti SARS-2 koronavirusa u različitih vrsta životinja u Republici Hrvatskoj – financijer Hrvatski veterinarski institut Zagreb
 • Atlas špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske, Svezak 3 – donacije Zaklada hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Javna ustanova Rakovica

2019

2018

2017

 • Prva biospeleološka ekspedicija – Biokovo 2017 – financijeri Javna ustanova “Park prirode Biokovo”, Splitsko-dalmatinska županija, LosWebos, Jama Baredine, Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Komisija za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza, vlastito financiranje
 • Speleološka i biospeleološka istraživanja speleoloških objekata Nacionalnog parka Kornati – financijer Javna ustanova Nacionalni park Kornati
 • Život ispod grada – tajnoviti život dubrovačkog podzemlja – financijer Dubrovačko-neretvanska županija
 • Izrada stručne studije: DNA analize nove stenoendemske vrste skokuna iz roda Heteromurus s područja NP Krka – financijer Javna ustanova „Nacionalni park Krka“
 • Speleoronilačko istraživanje izvora Jadro – financijer Hrvatske vode
 • Podzemna kopnena i vodena fauna Crnopca – financijer Hrvatske vode
 • Centar za posjetitelje Krasno, Izrada detaljnih stručnih elaborata uređenja postava, faza 5 – financijer Javna ustanova Nacionalni Park “Sjeverni Velebit”
 • Monitoring (praćenje stanja) šišmiša u NP Plitvička jezera – financijer Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera
 • Monitoring šišmiša u špilji Veternici na području PP Medvednica – financijer Javna ustanova “Park prirode Medvednica”
 • Izrada stručne studije: Morfološka i genetička analiza i opis nove vrste dvorepaca iz špilje Jazinke – financijer Javna ustanova „Nacionalni park Krka“
 • Istraživanje faune šišmiša i izrada prijedloga programa mjera očuvanja i praćenja stanja očuvanosti šišmiša i njihovih staništa na otoku Lokrumu – financijer Javna ustanova Rezervat Lokrum
 • Istraživanje i određivanje točne lokacije porodiljne kolonije Kolombatovićevog dugoušana u Benediktinskom samostanu na otoku Lokrumu kroz međunarodnu suradnju s Vincent Wildlife Trustomfinancijer Javna ustanova Rezervat Lokrum
 • Usluga unosa podataka, analize, verifikacije te pripreme podataka za unos u tematske baze podataka u Informs+acijski sustav zaštite prirode (ISZP)financijer Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
 • Usluge unosa podataka o speleološkim objektima u Informacijski sustav zaštite prirode (ISZP)financijer Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

2016

 • Obilježavanje međunarodne noći šišmiša u posebnom rezervatu šumske vegetacije Lokrum i jačanje kapaciteta u zaštiti i očuvanje faune šišmiša dubrovačkog područja – financijer Grad Dubrovnik
 • Biospeleološko istraživanje i prijedlog monitoringa Špilje na Gradini kod Premanture – financijer Javna ustanova Kamenjak
 • Monitoring (praćenje stanja) šišmiša u Nacionalnom parku Plitvička jezera – financijer Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera
 • Monitoring šišmiša u špilji Veternica na području PP Medvednica – financijer Javna ustanova “Park prirode Medvednica”
 • Izvođenje biospeleoloških istraživanja za potrebe ESF projekta – financijer Institut Ruđer Bošković
 • Centar za posjetitelje Krasno, Izrada detaljnih stručnih elaborata uređenja postava – financijer Javna ustanova Nacionalni Park “Sjeverni Velebit”
 • Zaštita podzemne faune i tipskih špiljskih lokaliteta izradom Atlasa špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske – III. Faza – financijer Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 • Istraživanje faune šišmiša u špilji Vrlovka i prijedlog njihovog trajnog monitoringa – financijer Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije
 • Istraživanje podzemne faune beskralješnjaka Šibensko-kninske županije u svrhu razvoja metodologije monitoringa – financijeri Javna ustanova „Nacionalni park Krka“,Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije – Priroda i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 • Biospeleološko istraživanje špiljskih tipskih lokaliteta otoka Šolte s ciljem edukacije mladih stručnjaka – financijer Studentski zbor Sveučilišta Zagreb
 • Biospeleološki monitoring triju specifičnih speleoloških objekata na području Nacionalnog parka „Krka“ – financijer Javna ustanova „Nacionalni park Krka“

2015

 • Biospeleološka istraživanja Židovskih jama – NATURA 2000 područje u Općini Gornja Stubica – radionica – financijeri Općina Gornja Stubica i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije
 • Speleoronilačka i biospeleološka istraživanja anhijalinih jama na području NP Kornati – financijer Javna ustanova Nacionalni park Kornati
 • Priprema za uspostavu upravljanja Natura 2000 mrežom – definiranje ciljeva za očuvanje ciljnih vrsta i stanišnih tipova u području ekološke mreže – kartiranje i praćenje stanja vrste Leptodirus hochenwartii u speleološkim objektima alpinske biogeografske regije – financijer Državni zavod za zaštitu prirode
 • Vodni režim i zaštita voda u špiljama i jamama Šibensko-kninske županije – financijer Hrvatske vode
 • Istraživanje faune šišmiša u špilji Vrlovka i prijedlog njihovog trajnog monitoringa – financijer Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije
 • Istraživanje podzemne faune beskralješnjaka Šibensko-kninske županije u svrhu razvoja metodologije monitoringa – financijeri Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije – Priroda
 • Biospeleološki monitoring triju specifičnih speleoloških objekata na području NP Krka – financijer Javna ustanova „Nacionalni park Krka“
 • Zaštita podzemne faune i tipskih špiljskih lokaliteta izradom Atlasa špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske III faza – financijer Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 • Istraživanje i preliminarna analiza faune šišmiša u špilji Manita peć – financijer Javna ustanova Nacionalni park Paklenica
 • Monitoring (praćenje stanja) šišmiša u Nacionalnom parku Plitvička jezera – financijer Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera
 • Razvoj programa metodologije monitoringa zaštićenih špiljskih svojti beskralješnjaka i njihovih staništa te njihova implementacija – financijer Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 • Monitoring šišmiša u špilji Veternici na području Parka prirode „Medvednica“ – financijer Javna ustanova “Park prirode Medvednica”
 • Speleološka i biospeleološka istraživanja špilja i jama na otoku Mljetu – financijer Javna ustanova Nacionalni park Mljet
 • Priprema tekstova, fotografija i grafičkih priloga za izradu monografije – financijer Javna ustanova Nacionalni park Mljet

2014

 • Zaštita podzemne faune i tipskih špiljskih lokaliteta izradom Atlasa špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske III faza – financijer Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 • Istraživanje i preliminarna analiza faune šišmiša u špilji Manita peć – financijer Javna ustanova Nacionalni park Paklenica
 • Život ispod Grada – najbogatiji špiljski ekosustav na svijetu – financijer Grad Dubrovnik
 • Očuvanje špiljskih lokaliteta podzemne faune na području Dubrovačko-neretvanske županije – financijer Dubrovačko-neretvanska županija
 • Biospeleološka istraživanja Židovskih jama – Natura 2000 područje u Općini Gornja Stubica – financijeri Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije i Općina Gornja Stubica
 • Kartiranje i praćenje stanja vrste Leptodirus hochenwartii u speleološkim objektima kontinentalne biogeografske regije – financijer Državni zavod za zaštitu prirode
 • Priprema za tisak i objavljivanje popularno-znanstvene publikacije – Prirodoslovne značajke rijeke Omble – financijeri Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Grad Dubrovnik, Dubrovačko-neretvanska županija, DVOKUT-ECRO d.o.o., Ekološka udruga za održivi razvoj Jelsa, Geonatura d.o.o.
 • Preliminarna analiza faune šišmiša za prijedlog trajnog monitoringa u spomeniku parkovne arhitekture Vrbanićev prijevoj u Karlovcu – financijer Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije
 • Sudjelovanje pri izradi projekta unutrašnjeg uređenja i rasvjete u Otruševečkoj špilji te izradi biospeleološkog elaborata – financijer Arhikon d.o.o.
 • Monitoring (praćenje stanja) šišmiša u Nacionalnom parku Plitvička jezera – financijer Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera
 • Speleoronilačka biospeleološka istraživanja anhijalinih jama na području NP Kornati – financijer Javna ustanova Nacionalni park Kornati
 • Razvoj programa metodologije monitoringa zaštićenih špiljskih svojti beskralješnjaka i njihovih staništa te njihova implementacija – financijer Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 • Istraživanje podzemne faune beskralješnjaka Šibensko-kninske županije u svrhu razvoja metodologije monitoringa – financijer Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije – Priroda
 • Monitoring čovječje ribice na području Drežničkog polja i okolice – financijer Hrvatsko herpetološko društvo Hyla
 • Monitoring šišmiša u špilji Veternici na području Parka prirode „Medvednica“ – financijer Javna ustanova “Park prirode Medvednica”
 • Speleološka i biospeleološka istraživanja špilja i jama na otoku Mljetu – financijer Javna ustanova Nacionalni park Mljet
 • Priprema tekstova, fotografija i grafičkih priloga za izradu monografije – financijer Javna ustanova Nacionalni park Mljet

2013

 • Monitoring faune šišmiša u špilji Izvor Rijeke Bijele na području Zadarske županije 2013. godine – financijer Javna ustanova Natura Jadera
 • Atlas špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske Svezak 2 – financijer Državni zavod za zaštitu prirode
 • Istraživanje rijetkih i novih svojti za znanost u speleološkim objektima Nacionalnog parka Krka – financijer Javna ustanova „Nacionalni park Krka“
 • Monografija o Špilji u kamenolomu Tounj – financijer Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije
 • Izrada edukativnih materijala o fauni dubokih jama NP Sjeverni Velebit za potrebe brošure i deplijana – financijer Javna ustanova Nacionalni Park “Sjeverni Velebit”
 • Prirodoslovne značajke rijeke Omble – financijer Grad Dubrovnik
 • Biospeleološki monitoring u špilji Manita peć – financijer Javna ustanova Nacionalni park Paklenica
 • Speleološka poučna staza Đula – Medvedica – financijer Speleološko društvo Đula – Medvedica, suradnja na projektu
 • Istraživanje i preliminarna analiza faune šišmiša u špilji Manita peć – financijer Javna ustanova Nacionalni park Paklenica
 • Monitoring šišmiša u Špilji Veternici na području Parka prirode Medvednica za 2013. godinu – financijer Javna ustanova “Park prirode Medvednica”
 • Zaštita podzemnog biodiverziteta sliva donjeg toka rijeke Neretve – podizanje svijesti i identifikacija ključnih tačaka biodiverziteta – financijer CEPF, partner na projektu kojeg provodi Centar za krš i speleologiju, Sarajevo
 • Protokol praćenja stanja vrste Leptodirus hochenwarti Schmidt, 1832 u Republici Hrvatskoj – financijer Državni zavod za zaštitu prirode
 • Protokol praćenja stanja vrsta Congeria kusceri Bole, 1962 i Congeria jalzici Morton & Bilandžija, 2013 u Republici Hrvatskoj – financijer Državni zavod za zaštitu prirode
 • Inventarizacija špiljske faune u Parku prirode Velebit u 2013. – financijer Javna ustanova „Park prirode Velebit“

2012

 • Zaštita špiljskih tipskih lokaliteta Dinarida (Subterranean conservation of the lost cave systems of the Dinaric Arc) – financijer Whitley Fund for Nature
 • Monitoring faune šišmiša u špiljama Izvor Rijeke Bijele i Golubnjača 2012. – financijer Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije
 • Atlas špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske Svezak 2 – financijer Državni zavod za zaštitu prirode
 • Monografija o Špilji u kamenolomu Tounj – financijer Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije
 • Izrada edukativnih materijala o fauni dubokih jama NP Sjeverni Velebit za potrebe brošure i deplijana – financijer Javna ustanova Nacionalni Park “Sjeverni Velebit”
 • Izrada projekta Vrednovanje i zaštita podzemne faune špiljskog sustava Vilina špilja – izvor Omble – financijer Elektroprojekt
 • Istraživanje rijetkih i novih svojti za znanost u speleološkim objektima Nacionalnog parka Krka – financijer Javna ustanova „Nacionalni park Krka“
 • Biospeleološki monitoring u špilji Manita peć u NP Paklenica – financijer Javna ustanova Nacionalni park Paklenica
 • Europska noć šišmiša, Rijeka 2012. godine – financijer Grad Rijeka
 • Istraživanje anhijalinog speleološkog objekta Špilje u uvali Vidrovača – financijer Javna ustanova Nacionalni park Paklenica
 • Inventarizacija špiljske faune u Parku prirode Velebit – financijer Javna ustanova „Park prirode Velebit“
 • Izrada 3D modela te idejnog rješenja turističkog uređenja Jame za Supinom na području PP Biokovo – financijer Javna ustanova “Park prirode Biokovo”
 • Monitoring faune šišmiša u špiljama Baldina jama, Banđenova jama i Špilja kod Vrane (Park prirode Vransko jezero) – financijer Javna ustanova Park prirode Vransko jezero
 • Krške podzemne vode – stanište jedinstvenog školjkaša i rezerve pitke vode – financijer Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 • Monitoring šišmiša Špilje Veternice u Parku prirode Medvednica – financijer Javna ustanova “Park prirode Medvednica”
 • Monitoring kaverni u tunelu Sv. Ilija na području PP Biokovo za 2012. godinu – financijer Javna ustanova “Park prirode Biokovo”

2011

 • Zaštita špiljskih tipskih lokaliteta Dinarida (Subterranean conservation of the lost cave systems of the Dinaric Arc) – financijer Whitley Fund for Nature
 • Monitoring faune šišmiša u špiljama Izvor Rijeke Bijele i Golubnjača – financijer Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije
 • Atlas špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske Svezak 2 – financijer Državni zavod za zaštitu prirode
 • Izrada elaborata “Prirodoslovne značajke rijeke Omble” – financijer Grad Dubrovnik
 • Zaštita Špilje u kamenolomu Tounj – financijer Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije, HBSD je suradnik na biospeleološkom dijelu projekta
 • Monitoring faune šišmiša u špiljama Baldina jama, Banđenova jama i Špilja kod Vrane (Park prirode Vransko jezero) – financijer Javna ustanova Park prirode Vransko jezero
 • Inventarizacija špiljske faune u Parku prirode Velebit – financijer Javna ustanova „Park prirode Velebit“
 • Građanska inicijativa “Slijepi za šišmiše” – “Blind for bats” – donacija, Regionalna zaklada za lokalni razvoj “Zamah”
 • Terenska istraživanja u okviru nastavka zaštitnih geološko-paleontoloških istraživanja jame Vrtare male u Dramlju – financijer Muzej grada Crikvenice
 • Krške podzemne vode – stanište jedinstvenog školjkaša i rezerve pitke vode – financijer Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 • Obilježavanje Noći šišmiša u NP Krka – donacija, Javna ustanova „Nacionalni park Krka“
 • Europska noć šišmiša, Rijeka 2011. godine – financijer Grad Rijeka
 • Nastavak speleoronilačkih i biospeleoloških istraživanja potopljenog špiljskog sustava Pećine-Veliko vrelo 2011. – financijer Hrvatske vode
 • Monitoring najvažnijih speleoloških objekata PP Biokovo za 2011. – financijer Javna ustanova “Park prirode Biokovo”, suradnici na projektu
 • Istraživanja dubokih jama Nacionalnog parka Sjeverni Velebit – suradnici na projektu
 • Monitoring špilje Veternice u Parku prirode Medvednica – financijer Javna ustanova “Park prirode Medvednica”, suradnici na projektu
 • Monitoring turističkih speleoloških objekata Primorsko-goranske županije – suradnici na projektu

2010

 • Zaštita pitkih voda zaštitom ogulinske špiljske spužvice, jedine slatkovodne podzemne spužve na svijetu – financijer The Rufford Small Grants for Nature Conservation
 • Karst underground protection – HBSD je suradnička udruga na bilateralnom SLO-HR projektu u Istri
 • Istraživanje sumpornih špilja (Velika, Mala i Mokošička) u Mokošici kod Dubrovnika – financijer Grad Dubrovnik
 • Congeria kusceri, kritično ugroženi fenomen hrvatskog podzemlja – financijer Ministarstvo kulture
 • Dinarski špiljski školjkaš (Congeria kusceri), dodatna studija o živim populacijama – financijer Državni zavod za zaštitu prirode
 • Inventarizacija špiljske faune speleoloških objekata Nacionalnog parka Krka – financijer Javna ustanova „Nacionalni park Krka“
 • Izrada biospeleološkog katastra špilje i jama Općine Kostrena II – financijer Općina Kostrena
 • Inventarizacija špiljske faune u Parku prirode Velebit – financijer Javna ustanova „Park prirode Velebit“
 • Inventarizacija faune i izrada biospeleološkog katastra špilja i jama Parka prirode Učka – financijer Javna ustanova “Park prirode Učka”
 • Speleološka i biospeleološka istraživanja Parka prirode Papuk – financijer Javna ustanova Park prirode Papuk
 • Priprema izložbe „Medvjeđa špilja prapovijesna riznica“ – financijer Hrvatski prirodoslovni muzej
 • Istraživanje glavnog kanala špilje Miljacka II – financijer Javna ustanova „Nacionalni park Krka“
 • Nastavak speleoronilačkih i biospeleoloških istraživana potopljenog speleološkog sustava Pećine-Veliko vrelo – financier Veliko vrelo
 • Ronilačko prikupljanje uzoraka i snimanje na području Vranskog jezera na Cresu
 • Ekološka analiza Speleoloških objekata na trasi plinovoda – financijer Oikon d.o.o.
 • Paleoklimatska i speleološka istraživanja špilja otoka Mljeta – financijer Javna ustanova Nacionalni park Mljet
 • Monitoring šišmiša špilje Veternice – financijer Javna ustanova “Park prirode Medvednica”
 • Atlas tipskih lokaliteta podzemne faune Hrvatske – Državni zavod za zaštitu prirode
 • Izrada stručnog elaborata o utjecaju autoceste A8 – dio projekta, HIDROELEKTRA PROJEKT d.o.o.
 • Monitoring Špilje Veternice u Parku prirode Medvednica – financijer Javna ustanova “Park prirode Medvednica”
 • Monitoring turističkih speleoloških objekata Primorsko-goranske županije: Lokvarka, Vrelo i Biserujka
 • Monitoring šišmiša u speleološkim objektima (Špilja kod Vrane, Baldina i Banđenova jama) u Parku prirode Vransko jezero u razdoblju jesenskih migracija 2010. godine – financijer Javna ustanova Park prirode Vransko jezero
 • Monitoring najvažnijih speleoloških objekata PP Biokovo za 2010. – financijer Javna ustanova “Park prirode Biokovo”

2009

2008

2007

 • KEC – Karst ecosystem project – HBSD je suradnička udruga
 • Zaštita vrste Eunapius subterraneus, jedine podzemne slatkovodne spužvice na svijetu II – financijer The Rufford Maurice Laing
 • Zaštita dugonogog šišmiša za zaštitu krškog staništa Hrvatske – financijer Whitley Fund for Nature
 • Biospeleološka istraživanja špilje Vjetrenice
 • Paleontološka istraživanja špilje Vjetrenice i obrada fosilnih nalaza – financijeri Zemaljski muzej u Sarajevu, Centar za karstologiju (Akademija nauka i umjetnosti BiH) i Speleološka udruga Vjetrenica – Popovo polje
 • Izradom biospeleološkog katastra, edukacijom i popularizacijom do zaštite živog svijeta podzemlja Hrvatske
 • Podzemni svijet otoka Mljeta – financijer Javna ustanova Nacionalni park Mljet
 • Namjenska biospeleološka istraživanja novih svojti špiljske faune Parka prirode Biokovo – financijer Javna ustanova “Park prirode Biokovo”
 • Trajni monitoring špilje Veternice u Parku prirode Medvednica – financijer Javna ustanova “Park prirode Medvednica”
 • Ekološka istraživanja špilja i jama na području grada Dubrovnika – financijer Grad Dubrovnik
 • Izrada speleološkog i biospeleološkog katastra Ravne gore, Županija Varaždinska, Hrvatska
 • Speleološka i biospeleološka istraživanja Parka prirode Papuk – financijer Javna ustanova Park prirode Papuk
 • Inventarizacija faune i izrada biospeleološkog katastra špilja i jama Parka prirode Učka – financijer Javna ustanova “Park prirode Učka”
 • Speleološko i biospeleološko istraživanje Bunetove jame i Špilje u uvali Predpeć – financijer Općina Kostrena
 • Očuvanje ogulinskih podzemnih voda kroz zaštitu Ogulinske špiljske spužve – financijer Ministarstvo kulture
 • Istraživanja Izvor špilje Gojak – financijer Hrvatska elektroprivreda d.d.
 • Akcija čišćenja ponora Rupećice i Zelenog jezera – financijer Hrvatske vode
 • Inventarizacija faune šišmiša Parka prirode Vransko jezero – financijer Javna ustanova Park prirode Vransko jezero
 • Trajni monitoring šišmiša u špilji Veternici – financijer Javna ustanova “Park prirode Medvednica”
 • Biološka raznolikost špilje Lokvarke – financijeri Državni zavod za zaštitu prirode i Javna ustanova „Priroda“

2006

 • KEC – Karst ecosystem project – HBSD je suradnička udruga
 • Zaštita rijetkih staništa i vrsta Dinarida, Hrvatska (Dinaric Alps rare habitats and species conservation project Croatia ) – financijer Nizozemske vlada, Programme International Nature management u sklopu MATRA programa, HBSD je suradnička udruga
 • Zaštita vrste Eunapius subterraneus, jedine podzemne slatkovodne spužvice na svijetu II – financijer The Rufford Maurice Laing
 • Biospeleološka istraživanja špilje Vjetrenice i Popovog polja, BiH
 • Inventarizacija faune špilja i izvora, faune šišmiša, te izrada biospeleološkog katastra PP Biokovo – financijer Javna ustanova “Park prirode Biokovo”
 • Trajni monitoring špilje Veternice u Parku prirode Medvednica – financijer Javna ustanova “Park prirode Medvednica”
 • Istraživanje ekologije šišmiša u spilji Veternici i prijedlog njihovog trajnog monitoringa – financijer Javna ustanova “Park prirode Medvednica”
 • Ekološka istraživanja špilja i jama na području grada Dubrovnika – financijer Grad Dubrovnik
 • Speleološka, speleoronilačka i biospeleološka istraživanja špilje Šipun u Cavtatu
 • Izrada speleološkog i biospeleološkog katastra Ravne gore – financijer Varaždinska županija
 • Prirodoslovna istraživanja Jame Vrtare male – financijer Grad Crikvenica
 • Speleološka i biospeleološka istraživanja Parka prirode Papuk – financijer Javna ustanova Park prirode Papuk
 • Inventarizacija faune i izrada biospeleološkog katastra špilja i jama Parka prirode Učka – financijer Javna ustanova “Park prirode Učka”

2005

 • KEC – Karst ecosystem project – HBSD je suradnička udruga
 • Zaštita rijetkih staništa i vrsta Dinarida, Hrvatska (Dinaric Alps rare habitats and species conservation project Croatia ) – financijer Nizozemske vlada, Programme International Nature management u sklopu MATRA programa, HBSD je suradnička udruga
 • Zaštita vrste Eunapius subterraneus, jedine podzemne slatkovodne spužvice na svijetu – financijer fondacija Whitley Laing
 • Biospeleološka istraživanja špilje Vjetrenice i Popovog polja, BiH
 • Izradom biospeleološkog katastra, edukacijom i popularizacijom do zaštite živog svijeta podzemlja Hrvatske II – financijer Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
 • Inventarizacija faune špilja i izvora, faune šišmiša, te izrada biospeleološkog katastra PP Biokovo – financijer Javna ustanova “Park prirode Biokovo”
 • Ekološka analiza i inventarizacija faune špilje Veternice u Parku prirode Medvednica – financijer Javna ustanova “Park prirode Medvednica”
 • Istraživanje ekologije šišmiša u spilji Veternici i prijedlog njihovog trajnog monitoringa – financijer Javna ustanova “Park prirode Medvednica”
 • Ekološka analiza i inventarizacija faune prirodnih speleoloških objekata u Parku prirode Medvednica – financijer Javna ustanova “Park prirode Medvednica”
 • Ekološka analiza i inventarizacija faune umjetnih speleoloških objekata u Parku prirode Medvednica – financijer Javna ustanova “Park prirode Medvednica”
 • Ekološko-turistička valorizacija zaštićenih speleoloških objekta na području grada Dubrovnika – financijer Grad Dubrovnik
 • Speleološka, speleoronilačka i biospeleološka istraživanja špilje Šipun u Cavtatu
 • Biospeleologija NP Krka – financijer Javna ustanova „Nacionalni park Krka“
 • Prirodoslovna istraživanja Jame Vrtare male – financijer Grad Crikvenica
 • Speleološka i biospeleološka istraživanja Parka prirode Papuk – financijer Javna ustanova Park prirode Papuk

2004

 • KEC – Karst ecosystem project – HBSD je suradnička udruga
 • Zaštita rijetkih staništa i vrsta Dinarida, Hrvatska (Dinaric Alps rare habitats and species conservation project Croatia ) – financijer Nizozemske vlada, Programme International Nature management u sklopu MATRA programa, HBSD je suradnička udruga
 • Zaštita vrste Eunapius subterraneus, jedine podzemne slatkovodne spužvice na svijetu – financijer fondacija Whitley Laing
 • Biospeleološka istraživanja špilje Vjetrenice, Popovo polje, BiH
 • Izradom biospeleološkog katastra, edukacijom i popularizacijom do zaštite živog svijeta podzemlja Hrvatske II – financijer Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
 • Inventarizacija faune špilja i izvora i izrada biospeleološkog katastra PP Žumberak – Samoborsko gorje – financijer Javna ustanova “Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje”
 • Inventarizacija faune špilja i izvora, faune šišmiša, te izrada biospeleološkog katastra PP Biokovo – financijer Javna ustanova “Park prirode Biokovo”
 • Ekološka analiza i inventarizacija faune špilje Veternice u Parku prirode Medvednica – financijer Javna ustanova “Park prirode Medvednica”
 • Istraživanje ekologije šišmiša u spilji Veternici i prijedlog njihovog trajnog monitoringa – financijer Javna ustanova “Park prirode Medvednica”
 • Ekološka analiza i inventarizacija faune prirodnih speleoloških objekata u Parku prirode Medvednica – financijer Javna ustanova “Park prirode Medvednica”
 • Ekološka analiza i inventarizacija faune umjetnih speleoloških objekata u Parku prirode Medvednica – financijer Javna ustanova “Park prirode Medvednica”
 • Ekološko-turistička valorizacija zaštićenih speleoloških objekta na području grada Dubrovnika – financijer Grad Dubrovnik
 • Speleološka, speleoronilačka i biospeleološka istraživanja špilje Šipun u Cavtatu
 • Biospeleologija NP Krka – financijer Javna ustanova „Nacionalni park Krka“

2003

 • Zaštita vrste Eunapius subterraneus, jedine podzemne slatkovodne spužvice na svijetu – financijer fondacija Whitley Laing
 • KEC – Karst ecosystem project – HBSD je suradnička udruga
 • Zaštita rijetkih staništa i vrsta Dinarida, Hrvatska (Dinaric Alps rare habitats and species conservation project Croatia) – financijer Nizozemske vlada, Programme International Nature management u sklopu MATRA programa, HBSD je suradnička udruga
 • Izradom biospeleološkog katastra, edukacijom i popularizacijom do zaštite živog svijeta podzemlja Hrvatske – financijer Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
 • Inventarizacija faune špilja i izvora i izrada biospeleološkog katastra PP Žumberak – Samoborsko gorje – financijer Javna ustanova “Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje”
 • Inventarizacija faune špilja i izvora, faune šišmiša, te izrada biospeleološkog katastra PP Biokovo – nositelj projekta Hrvatski prirodoslovni muzej, HBSD je suradnička udruga
 • Ekološka analiza i inventarizacija faune špilje Veternice u Parku prirode Medvednica financijer Javna ustanova “Park prirode Medvednica”
 • Istraživanje ekologije šišmiša u spilji Veternici i prijedlog njihovog trajnog monitoringa – financijer Javna ustanova “Park prirode Medvednica”
 • Ekološka analiza i inventarizacija faune prirodnih speleoloških objekata u Parku prirode Medvednica – financijer Javna ustanova “Park prirode Medvednica”
 • Ekološka analiza i inventarizacija faune umjetnih speleoloških objekata u Parku prirode Medvednica – financijer Javna ustanova “Park prirode Medvednica”
 • Ekološko-turistička valorizacija zaštićenih speleoloških objekta na području grada Dubrovnika – financijer Grad Dubrovnik

2002

 • Izradom biospeleološkog katastra, edukacijom i popularizacijom do zaštite živog svijeta podzemlja Hrvatske – financijer Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
 • Inventarizacija faune špilja i izvora i izrada biospeleološkog katastra PP Žumberak – Samoborsko gorje – financijer Javna ustanova “Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje”
 • Inventarizacija faune špilja i izvora, faune šišmiša, te izrada biospeleološkog katastra PP Biokovo – nositelj projekta Hrvatski prirodoslovni muzej, HBSD je suradnička udruga

2001

 • Izradom biospeleološkog katastra, edukacijom i popularizacijom do zaštite živog svijeta u podzemlju – financijer Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
 • Akcijski planovi zaštite podzemne faune Hrvatske i edukacija
 • Pregled biospeleoloških istraživanja na području Parka prirode Biokovo