Uz istraživanja važan segment projekata jest edukacija prvenstveno lokalnog stanovništva, ali i šire javnosti o vrijednostima podzemlja, posebice ogulinskog. U tu svrhu tiskani su letci, poster, brošura te je snimljen i film. Članovi društva nekoliko su puta sudjelovali u emisijama Radio postaje Ogulin, u emisiji Pisele piše Radija 101, na lokalnoj televiziji TV 4 Rijeke te u nekoliko navrata na nacionalnoj televiziji u emisijama Trenutak spoznaje i Dobro jutro Hrvatska.

Rezultati istraživanja široj javnosti bili su predstavljeni na 5 javnih tribina u gradu Ogulinu od 2004. g. Javne tribine bile su organizirane u suradnji s HKZ-om «MI» iz Ogulina, Pučkim otvorenim učilištem i Domom obrtnika Ogulin. Na tribinama su predstavljeni najnoviji rezultati speleoronilačkih istraživanja, endemna špiljska fauna, paleontološki nalazi, ali i ekološka mreža EU Natura 2000, čijim bi dijelom moglo postati i ogulinsko područje.

Najvažniji dio edukacije jest edukacija najmlađih. U tu svrhu organizirane su radionice u školama gdje su djeci održana predavanja o špiljama njihova kraja i endemnoj špiljskoj fauni, a prikazani su im i filmovi te oprema koja se koristi u istraživanjima. Predavanja su bila organizirana u Područnoj školi Zagorje Prve osnovne škole Ogulin, Osnovnoj školi Ivane Brlić-Mažuranić, Prvoj osnovnoj školi Ogulin, Osnovnoj školi Josipdol, Područnoj školi Tounj Osnovne škole Josipdol, Obrtničkoj i tehničkoj školi Ogulin i Gimnaziji Bernardina Frankopana. Djeca iz Područne škole Zagorje Prve osnovne škole Ogulin sudjelovala su u akciji čišćenja Rupećice i Zelenog jezera 2007. godine. Rezultate te akcije prezentirali su na Ekološkom kvizu Karlovačke županije «Lijepa naša» 2008. godine i osvojili treće mjesto.

Višegodišnji rad članova društva na popularizaciji podzemlja i faune i edukaciji lokalnog stanovništva i šire javnosti rezultirao je time da je ogulinska špiljska spužvica postala prepoznata kao važan stanovnik ogulinskog podzemlja, među speleolozima, ali i u državnim institucijama kao što su Državni zavod za zaštitu prirode i Ministarstvo kulture. Spužvica je postala «umbrella species» u pravom smislu te riječi.

 

Film (20 min, 185 MB)