Lecture “The Year of Cambodia”

Prilika za veliku promjenu je došla naglo i nenadano. Godina dana života i putovanja po šarenoj, opuštenoj i kulturno bogatoj zemlji je prošla još brže. Nakon svega ostaju sjećanja (pomalo mutna) i slike (većinom oštre) na spomen čarobnim otocima na jugu, starim špiljama na zapadu, poznatim hramovima na sjeveru i prenapučenom ali sad već našem Phnom Penhu. Rekli su nam tamošnji ekspati da se svi koji su jednom živjeli u Kambodži kad tad tamo vraćaju i iz današnje perspektive nam je jasno zašto. Ovim predavanjem ćemo pokušati prenijeti taj osjećaj drugima.

The opportunity for a big change came suddenly and unexpectedly. A year of living and traveling in a colorful, relaxed, and the culturally rich country passed even faster. After all, memories remain (somewhat blurry) and images (mostly sharp) of magical islands in the south, old caves in the west, famous temples in the north, and overcrowded but now our Phnom Penh. The expats there told us that everyone who once lived in Cambodia returns there, and from today’s perspective, it is clear to us why. With this lecture, we will try to convey that feeling to others.

Lecturers: Marijan Marović and Ana Komerički