Aktivnosti

Znanstvena i stručna djelatnost Hrvatskog biospeleološkog društva u području biospeleologije važan je segment udruge. U sklopu toga članovi društva objavljuju znanstvene i stručne radove, organiziraju ili sudjeluju na kongresima, stručnim skupovima i seminarima, te na različitim projektima.

U HBSD-u, među članovima nalazi se preko 30 akademski obrazovanih biologa, među kojima aktivno djeluje 12 stručnjaka specijaliziranih za pojedine taksonomske skupine, te svake godine objavljuju znanstvene radove u svjetski prepoznatim časopisima kao Biodiversity Data Journal, European Journal of Taxonomy, Evolution & Development, Frontiers in Zoology, PlosONE, ZooKeys, Zootaxa i dr. Osim toga, redovito objavljuju i u hrvatskim časopisima, kao Natura Croatica ili Subterrranea Croatica.

Glavni dio znanstvenih radova su uglavnom opisi novih vrsta, ali uključuju i analize bioraznolikosti, doprinose o poznavanju rasprostranjenosti podzemnih životinja i važnost zaštite podzemnih staništa i vrsta. Kod stručnih radova vrijedi istaknuti protokole za monitoring ciljnih vrsta ekološke mreže Natura 2000 – kornjaša Leptodirus hochenwartii Schmidt, 1832 i dvije vrste školjkaša Congeria kusceri Bole, 1962 i Congeria jalzici Morton & Bilandžija, 2013.

Među projekatima vrijedi istaknuti najduži projekt HBSD-a – istraživanje špiljskih tipskih lokaliteta započetog 2000. godine. Važniji rezultati tog projekta su objavljivanje publikacije „Katalog špiljskih tipskih lokaliteta faune Hrvatske“ kao posebnog broja znanstvenog časopisa Natura Croatica i dva sveska popularno znanstvene knjige „Atlas špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske“. Još je jedan važan projekt proveden 2011. godine, u sklopu zaklade Whitley Fund for Nature u sklopu kojega su obuhvaćeni i ostali špiljski tipski lokaliteti Dinarida, te je izrađena internetska baza podatka Biospeologica Dinarica.

Među medijski popraćenijim projektima u 2017. godini su svakako „Razvoj programa metodologije monitoringa zaštićenih špiljskih svojti beskralješnjaka i njihovih staništa te njihova implementacija“ i „Istraživanje podzemne faune beskralješnjaka Šibensko-kninske županije usvrhu razvoja metodologije monitoringa“ čiji rezultati su dobili medijski prostor i na BBC-u. Kompletan popis projekata možete pronaći ovdje.

HBSD je bio glavni organizator ili suoorganizator na četiri znanstvena simpozija: 14. međunarodni biospeleološki simpozij (1999.), Drugi međunarodni simpozij o anhijalinim ekosustavima (2012.), XIII. Europski simpozij o istraživanjima šišmiša (2014.) i Prvi dinarski biospeleološki simpozij (2016.). Osim toga rezultati istraživanja se redovito predstavljaju na nacionalnim i međunarodnim kongresima, stručnim skupovima i seminarima, od kojih vrijedi istaknuti Međunardoni kongres o biologiji podzemlja (International Conference on Subterranean Biology) koji se održava svake druge godine.