Projekti

Hrvatsko biospeleološko društvo većinu svojih ciljeva postiže provedbom projekata. Kako ciljevi uključuju istraživanje, zaštitu i očuvanje podzemne faune i staništa, podizanje svijesti javnosti o bioraznolikosti, ugroženosti i potrebi zaštite podzemlja i njegovog živog svijeta, te vrednovanje, očuvanje, promociju i zaštitu speleoloških objekata, tako su i projekti tematski vezani uz navedene ciljeve.

Među projektima vrijedi istaknuti najduži projekt HBSD-a – istraživanje špiljskih tipskih lokaliteta započetog 2000. godine. Važniji rezultati tog projekta su objavljivanje publikacije „Katalog špiljskih tipskih lokaliteta faune Hrvatske“ kao posebnog broja znanstvenog časopisa Natura Croatica i dva sveska popularno znanstvene knjige „Atlas špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske“. Još je jedan važan projekt proveden 2011. godine, u sklopu zaklade Whitley Fund for Nature u sklopu kojega su obuhvaćeni i ostali špiljski tipski lokaliteti Dinarida, te je izrađena internetska baza podatka Biospeologica Dinarica.

Među medijski popraćenijim projektima u 2017. godini su svakako „Razvoj programa metodologije monitoringa zaštićenih špiljskih svojti beskralješnjaka i njihovih staništa te njihova implementacija“ i „Istraživanje podzemne faune beskralješnjaka Šibensko-kninske županije u svrhu razvoja metodologije monitoringa“ čiji rezultati su dobili medijski prostor i na BBC-u.