Publikacije

Atlas špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske, svezak 3

Iz tiska je 2022. godine izašao svezak 3 Atlasa špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske. Špiljski tipski lokalitet čini jedan ili više lokaliteta, u ovom slučaju špilja, jama ili potopljenih speleoloških objekta i izvora (u koje  istraživač zbog zarušenja ili uskih prolaza ne može ući, ali je špiljsku (stigobiontnu) faunu moguće sakupiti na površini kada je izbaci voda iz podzemlja), u kojima su sakupljeni primjerci na temelju kojih je znanstveno opisana nova svojta za znanost. Broj špiljskih tipskih lokaliteta u Hrvatskoj za vrijeme objave Sveska 3 je bio 331 iz kojih je opisano 520 svojti. S obzirom na veliko bogatstvo vrsta špiljske faune na području hrvatskog krša i stalnim otkrivanjem novih vrsta, očekujemo da će se ovaj broj u budućnosti povećavati.

Svezak 3 detaljno obrađuje 70 tipskih lokaliteta sa 116 pripadajućih svojti. Kao i u Svesku 1 i Svesku 2, svaki objekt je predstavljen s fotografijom ulaza, a ponekad i panoramom lokaliteta (na kojoj je položaj ulaza označen strelicom), nacrtom speleološkog objekta s pripadajućim osnovnim podacima o objektu, fotografijama (rjeđe crtežima) svake od opisanih svojti s navedenom veličinom životinje, kratkim tekstom o objektu i fauni te popisom literature s najvažnijom referencom za lokalitet (ako takav rad postoji) i originalnim radovima s opisima svojti. Osim hrvatske verzije, svezak 3 izašao je i na engleskom jeziku pod naslovom The Cave Type Localities Atlas of Croatian Fauna, Volume III.

Cilj ove ilustrirane knjige je upoznavanje struke, speleologa i biologa, ali i šire javnosti s jedinstvenim vrijednostima hrvatskog podzemlja.

Atlas tim zahvaljuje svim udrugama, institucijama i prije svega pojedincima bez čije pomoći ova publikacija ne bi mogla biti izrađena.

Predgovor možete preuzeti ovdje.

Cijena Atlasa, svezak 3 iznosi 30 € (226,03 kn)*.
Komplet svezak 2 i svezak 3 iznosi 50 € (376,73 kn)*.
Komplet svezak 1, svezak 2 i svezak 3 iznosi 100 € (753,45 kn)*.
*fiksni tečaj konverzije: 1 euro = 7,53450 kuna

Kako do Atlasa?
1. Publikaciju možete pregledati dolaskom u prostorije HBSD-a (Lomnička 3, Zagreb) uz prethodnu najavu.
2. Kupovina je moguća na mjestima propisanima Zakonom o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14). Prilikom kupovine obavezno dostavite osnovne podatke o kupcu: puno ime osobe/tvrtke/društva, adresu i OIB (obavezni podaci za izradu računa).

Referenca: Jalžić, B., Bedek, J., Bilandžija, H., Bregović, P., Bilandžija, H., Cindrić, K., Crnčan, P., Cvitanović, H., Čuković, T., Ćukušić, A., Čuković Malenica, T., Dražina, T., Delić, T., Miculinić, K., Malenica Čepelak, M., Kirin, A., Komerički, A., Kuharić, N., Kutleša, P., Lukić, M., Pavlek, M., Ozimec, R., Rnjak, G., Slapnik, R., Sudar, V., Štamol, V., Zrnčić, V., Žvorc, P. (2022): Atlas špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske, svezak 3. Hrvatsko biospeleološko društvo, Zagreb. pp. 326.

Rudnici-špilje otoka Visa

Knjiga „Rudnici-špilje otoka Visa“ je izdana 2022. godine. Rudnici-špilje su kombinacija umjetnog i prirodnog speleološkog objekta koji je nastao iskapanjem kremenog pijeska. Višegodišnjim rudarenjem ljudi su nailazili na prirodne špiljske prostore koje su proširivali u svrhu eksploatacije.

Većina pijeska je radi kvalitete i čistoće bila prodavana tvornici stakla Murano u Veneciji. Kvarcni pijesak je iskapan od kraja 18. do sredine 20. stoljeća, a danas špilje-rudnike pamte samo najstariji Višani. Publikacijom želimo vratiti iz zaborava dio kulturno-povijesne baštine otoka Visa i približiti je široj javnosti.

U knjizi su predstavljene povijest rudarenja na Visu s korištenim alatima, osnove geologije, povijest speleoloških i biospeleoloških istraživanja, te pregled 29 lociranih rudnika-špilja. Za svaki lokalitet je dan opis, speleološki nacrt i skice, te fotografije podzemnih prostora i faune.

Knjigu možete preuzeti ovdje.

Referenca: Jalžić, B., Gracin, A. & Demaria, Z. (2022): Rudnici-špilje otoka Visa / Cave mines of the Vis island. Hrvatsko biospeleološko društvo, Zagreb. pp 155.

Špilje i jame otoka Mljeta u slici i riječi

U 2021. godini otisnuta je monografija „Špilje i jame otoka Mljeta u slici i riječi“ koja je nastala zahvaljujući dugogodišnjoj suradnji HBSD-a i Nacionalnog parka Mljet. Knjiga je dvojezična, na hrvatskom i engleskom jeziku.

Knjiga sadrži pregled znanja i rezultate istraživanja u špiljama i jamama Mljeta iz područja geologije, geomorfologije, arheologije, speleologije, biospeleologije, a prikazana je i povijest istraživanja na otoku s detaljnim prikazom svakog istraženog speleološkog objekta. U njenom stvaranju sudjelovalo je 17 autora, brojni istraživači, suradnici, recenzenti, a posebno smo zahvalni lokalnim vodičima na njihovoj volji, entuzijazmu i pomoći na terenu bez koje bi mnoge špilje i jame na otoku ostale zaboravljene.

Tiskanjem ove knjige želimo predstaviti i približiti bogati podzemni svijet Mljeta svim posjetiteljima ovog predivnog otoka i širem pučanstvu, jer njegova skrovitost i teška dostupnost lako mogu zasjeniti njegovu ljepotu i posebnost.

Publikaciju možete preuzeti ovdje.

Referenca: Jalžić, B., Čuković, T., Mihoci, T., Bedek, J., Bilandžija, H., Bregović, P., Dražina, T., Jalžić, V., Komerički, A., Kovač Konrad, P., Kutleša, P., Lukić, M., Malenica, M., Miculinić, K., Pavlek, M., Perkić, D. & Sudar V. (2021): Špilje i jame otoka Mljeta u slici i riječi / Caves of the Island of Mljet in pictures and words. Javna ustanova Nacionalni park Mljet, Hrvatsko biospeleološko društvo, Zagreb. pp 228.

1. Dinarski simpozij – Zbornik sažetaka

Od 23. do 24. rujna 2016. godine u Zagrebu je održan 1st Dinaric Symposium on Subterranean Biology (Prvi dinarski biospeleološki simpozij) povodom 20. godišnjice osnutka Hrvatskog biospeleološkog društva. Simpozij je organiziran u suradnji Hrvatskog biospeleološkog društva i Instituta Ruđer Bošković te pod pokroviteljstvom Međunarodnog društva za biologiju podzemlja (International Society for Subterranean Biology).

Zbornik sažetaka možete preuzeti ovdje.

Referenca: Lukić, M. (ed) (2016): Abstract book, 1st Dinaric Symposium on Subterranean Biology, 23 – 24 September, Zagreb, Croatia. Croatian Biospeleological Society, Zagreb. pp. 41.

Prirodoslovne značajke Rijeke dubrovačke (Ombla)

Iz tiska je 2014. godine izašla knjiga Prirodoslovne značajke Rijeke dubrovačke (Ombla), autora Marijane Cukrov i Romana Ozimeca, a u izdanju Hrvatskog biospeleološkog društva, Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije.

Autori su na znanstveno-popularan način obradili povijest istraživanja ovog područja te geografske, geološke i biološke značajke Rijeke dubrovačke, kao i temelje zaštite, daljnjeg istraživanja i održivog korištenja područja Omble. Knjiga je dvojezična, pisana na hrvatskom i engleskom jeziku.

Sadržaj knjige možete preuzeti ovdje.

Referenca: Cukrov, M. & Ozimec, R. (2014): Prirodoslovne značajke Rijeke dubrovačke (Ombla) / Natural Characteristic of the Rijeka Dubrovačka. Hrvatsko biospeleološko društvo, Grad Dubrovnik, Županija Dubrovačko-neretvanska, Zagreb. pp. 216.

XIII Europski simpozij o istraživanjima šišmiša – Hrvatska 2014 – Zbornik sažetaka

XIII Europski simpozij o istraživanjima šišmiša održan je od 1. do 5. rujna 2014. godine u Solarisu, pokraj Šibenika, Hrvatska. Simpozij je organiziralo Hrvatsko biospeleološko društvo, pod pokroviteljstvom Državnog zavoda za zaštitu prirode.

Zbornik sažetaka možete preuzeti ovdje.

Referenca: Lina, P.H.C., Hutson, A.M., Kipson, M., Zrnčić, V. & Hamidović, D. (eds.) (2014): Book of abstracts – XIIIth European Bat Research Symposium, September 01 – 05, 2014. Šibenik, Croatia. Croatian Biospeleological Society, HINUS Ltd., Zagreb. pp 188.

Atlas špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske, svezak 2

Iz tiska je 2013. godine izašao svezak 2 Atlasa špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske kao nastavak rada na objavljivanju podataka o tipskim špiljskim lokalitetima. To su značajni speleološki objekti u kojima su po prvi puta pronađene i na temelju tih primjeraka opisane nove životinjske svojte za znanost.

Svezak 2 detaljno obrađuje 88 speleoloških objekata sa 140 svojti. Kao i u Svesku 1 svaki objekt je predstavljen s fotografijom ulaza, panoramom područja oko ulaza, podzemnih prostora, fotografijom ili crtežom tipskih životinja, nacrtom objekta, zanimljivim tekstom o važnostima samog objekta i opisane životinje, te korištena literatura. Novost u odnosu na prvi svezak Atlasa jest Popis špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske s pripadajućom opisanom faunom koji trenutno sadržava 271 tipski lokalitet i 427 opisanih životinjskih svojti. S obzirom na veliko bogatstvo vrsta špiljske faune na području hrvatskog krša i stalnim otkrivanjem novih vrsta, očekujemo da će se ovaj broj u budućnosti povećavati. Osim hrvatske verzije, svezak 2 izašao je i na engleskom jeziku pod naslovom The Cave Type Localities Atlas of Croatian Fauna, Volume II.

Cilj ove bogato ilustrirane knjige je upoznavanje struke, speleologa i biologa, ali i šire javnosti s jedinstvenim vrijednostima hrvatskog podzemlja.

Atlas tim zahvaljuje institucijama koje su financijski pomogle stvaranju ove jedinstvene publikacije. Dio terenskih istraživanja financirali su Državni zavod za zaštitu prirode i Hrvatske vode, a tisak su potpomogli: Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Hrvatske vode, Nacionalni park Mljet, Nacionalni park Krka, Nacionalni park Paklenica i Jama Baredine.

Cijena Atlasa, svezak 2 iznosi 30 € (226,03 kn)*.
Komplet svezak 2 i svezak 3 iznosi 50 € (376,73 kn)*.
Komplet svezak 1, svezak 2 i svezak 3 iznosi 100 € (753,45 kn)*.
*fiksni tečaj konverzije: 1 euro = 7,53450 kuna

Kako do Atlasa?
1. Publikaciju možete pregledati dolaskom u prostorije HBSD-a (Lomnička 3, Zagreb) uz prethodnu najavu.
2. Kupovina je moguća na mjestima propisanima Zakonom o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14). Prilikom kupovine obavezno dostavite osnovne podatke o kupcu: puno ime osobe/tvrtke/društva, adresu i OIB (obavezni podaci za izradu računa).

Publikaciju na hrvatskom možete preuzeti ovdje.

Referenca: Jalžić, B., Bedek, J., Bilandžija, H., Bregović, P., Cvitanović, H., Čuković, T., Ćukušić, A., Dražina, T., Đud, L., Gottstein, S., Hmura, D., Kljaković Gašpić, F., Komerički, A., Kutleša, P., Lukić, M., Malenica, M., Miculinić, K., Ozimec, R., Pavlek, M., Raguž, N., Slapnik, R. & Štamol, V. (2013): Atlas špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske, svezak 2. Hrvatsko biospeleološko društvo, Zagreb. pp. 238.

Atlas špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske, svezak 1

Posebno značajni speleološki objekti su oni koje nazivamo locus typicus ili tipski lokalitet. To su špilje ili jame u kojima je prvi put pronađena i na temelju tih primjeraka opisana neka nova životinjska svojta. Istraživanje tipskih lokaliteta je započelo 2000. godine u sklopu dvogodišnjeg projekta Hrvatskog biospeleološkog društva i tadašnjeg Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja pod nazivom „Izradom biospeleološkog katastra, edukacijom i popularizacijom do zaštite živog svijeta podzemlja Hrvatske“. Godine 2003. projekt je nastavljen trogodišnjim programom uz potporu istog Ministarstva nakon čega financiranje projekta preuzima Državni zavod za zaštitu prirode.

Jedan od važnijih rezultata projekta je objavljivanje publikacije „Katalog špiljskih tipskih lokaliteta faune Hrvatske“ kao posebnog broja (supplementum) znanstvenog časopisa Natura Croatica 2006. godine. U Katalogu prvi su put na jednom mjestu popisani svi špiljski tipski lokaliteti s područja Hrvatske te su za njih navedene sve opisane svojte. Popis od 206 tipskih lokaliteta, iz kojih je opisano 338 životinjskih svojti, ističe Hrvatsku kao važan centar bioraznolikosti podzemne faune na svjetskoj razini. Opisane svojte većinom su endemi Dinarida (njih 330), a dobar dio njih su i endemi Hrvatske (298 svojti).

Atlas špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske, tj. njegov prvi svezak, dio je građe biospeleološkog Katastra, ne samo u vidu dodatnih podataka o tipskim lokalitetima objavljenima u Katalogu, već kao i dodatni pregled svih svojti opisanih iz speleoloških objekata te krških izvora i bunara (koji se zbog morfologije smatraju speleološkim objektima, a koji su izostavljeni u Katalogu) s područja Hrvatske. U razdoblju od 2000. do polovine 2010. godine otkriveno je i opisano mnogo novih svojti životinja, od kojih dio nakon objavljivanja Kataloga. Tako je popis tipske faune upotpunjen i daje cjelovit pregled svojti opisanih iz speleoloških objekata s područja Hrvatske do trenutka izdavanja prvog sveska Atlasa. Ukupan broj tipskih lokaliteta znatno je povećan i popis sadrži 254 tipska lokaliteta (iz kojih je opisano ukupno 399 životinja) od čega su 102 objekta (s ukupno 133 tipske životinje) odabrana i detaljno predstavljena u Svesku 1 Atlasa.

Svaki objekt je predstavljen s fotografijama ulaza, panorame područja oko ulaza, podzemnih prostora, fotografijom ili crtežom tipskih životinja, nacrtom objekta te još mnogim drugim podacima. U sljedećim svescima bit će predstavljeni preostali tipski lokaliteti, a popis će se redovito upotpunjavati zahvaljujući otkrićima novih životinjskih svojti u podzemlju Hrvatske. Prvi svezak Atlasa špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske je tiskan na hrvatskom jeziku, s prijevodom poglavlja „Pregovor“ na engleski jezik.

Cilj ove bogato ilustrirane knjige je upoznavanje struke, speleologa i biologa, ali i šire javnosti s jedinstvenim vrijednostima hrvatskog podzemlja.

Atlas, svezak 1 je dostupan samo u kompletu sa sveskom 2 i sveskom 3. Cijena kompleta iznosi 100 € (753,45 kn)*.
*fiksni tečaj konverzije: 1 euro = 7,53450 kuna.

Kako do Atlasa?
1. Publikaciju možete pregledati dolaskom u prostorije HBSD-a (Lomnička 3, Zagreb) uz prethodnu najavu.
2. Kupovina je moguća na mjestima propisanima Zakonom o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14). Prilikom kupovine obavezno dostavite osnovne podatke o kupcu: puno ime osobe/tvrtke/društva, adresu i OIB (obavezni podaci za izradu računa).

Publikaciju na hrvatskom jeziku možete preuzeti ovdje.

Referenca: Jalžić, B., Bedek, J., Bilandžija, H., Cvitanović, H., Dražina, T., Gottstein, S., Kljaković Gašpić, F., Lukić, M., Ozimec, R., Pavlek, M., Slapnik, R. & Štamol, V. (2010): Atlas špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske, svezak 1. Hrvatsko biospeleološko društvo, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb. pp. 261.

Jama u Predolcu – susret svjetova

Tiskana je brošura „Jama u Predolcu – susret svjetova“ u izdanju Udruge za promicanje zaštite prirodne i kulturne baštine Neretve Baštinik te Hrvatskog biospeleološkog društva. Brošura je tiskana na 20 stranica na kojima se govori o samoj Jami u Predolcu, njenom otkriću, položaju, geologiji i evoluciji. Posebna pozornost pridana je južnom dinarskom špiljskom školjkašu (Congeria kusceri) pronađenom u njoj.

Danas su poznate tri vrste špiljskih školjkaša (Congeria kusceri, C. jalzici i C. mulaomerovici) i sve su tri obligatorni stanovnici podzemlja. Jedini su predstavnici podzemnih školjkaša na svijetu. Tercijarni su relikti, odnosno ostatak faune koja je živjela u tercijaru i preživjela do današnjih dana spustivši se u podzemlje. Žive populacije danas su pronađene samo na šest lokaliteta u Hrvatskoj, jednom u Sloveniji i na osam lokaliteta u BiH. Po kriterijima Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN), Congeria kusceri u Hrvatskoj je svrstana u kategoriju kritično ugroženih vrsta (CR).

Referenca: Bilandžija, H., Miculinić, K., Komerički, A. & Jalžić, B. (2012): Jama u Predolcu – susret svjetova. Udruga za promicanje zaštite prirodne i kulturne baštine Neretve Baštinik, Hrvatsko biospeleološko društvo, Zagreb. pp 20.

Biospeleologica Dinarica: Istraživanje i zaštita tipskih lokaliteta faune Dinarida

U sklopu projekta „Istraživanje i zaštita tipskih lokaliteta faune Dinarida“ tiskan je letak na 12 stranica u kojemu se ukratko objašnjava što su to tipski lokaliteti te njihova važnost i uloga u zaštiti špilja i špiljske faune. Također je predstavljena i baza podataka Biospeologica Dinarica koja je postavljena na web stranicama projekta.

Pročitajte više u letku.

Referenca: Bedek, J., Lukić, M., Buzjak, N., Pavlek, M. & Jalžić, B. (2012): Biospeleologica Dinarica: Istraživanje i zaštita špiljskih tipskih lokaliteta faune Dinarida. Hrvatsko biospeleološko društvo, Zagreb. pp. 12.

Crvena knjiga špiljske faune Hrvatske

Crvena knjiga špiljske faune Hrvatske predstavlja drugu crvenu knjigu (nakon Crvene knjige vretenaca) koja sadrži podatke o ugroženim beskralježnjacima Hrvatske. U ovoj je knjizi obrađena fauna špiljskih staništa, odnosno uključene su samo svojte koje primarno obitavaju u špiljskim staništima, tzv. troglobionti i stigobionti. Prethodni je Crveni popis podzemne faune obuhvaćao 41 svojtu, dok je nakon isključivanja nekih i dodavanja novih svojti Crvena knjiga špiljske faune dosegla broj od 186 ugroženih svojti.

Kategorije ugroženosti svih svojti određene su prema kategorizaciji i kriterijima Međunarodne unije za zaštitu prirode (International Union for Nature Conservation – IUCN) prema kojima su predložene i odgovarajuće mjere očuvanja. U kategoriju kritično ugrožene (CR) pripada 65 svojti, 49 svojti u kategoriju ugrožene (EN), 65 svojti pripada u kategoriju osjetljive (VU), dok za dvije svojte nema dovoljno podataka (DD) za određivanje kategorije ugroženosti.

Crvenu knjigu špiljske faune izdalo je Ministarstvo kulture i Državni zavod za zaštitu prirode u suradnji s Hrvatskom biospeleološkim društvom. Ova knjiga predstavlja prvu crvenu knjigu špiljske faune u svijetu. Želja je da se njome uz promidžbu prirodnih osobitosti Hrvatske u svijetu, podigne svijest javnosti o ovoj posebnosti Hrvatske te pridonese očuvanju vrlo ugroženih špiljskih staništa i njihove faune. Crvena knjiga je tiskana na hrvatskom jeziku s prijevodom poglavlja „Uvod“ na engleski jezik.

Knjigu možete preuzeti ovdje.

Referenca: Ozimec, R., Bedek, J., Gottstein, S., Jalžić, B., Slapnik, R., Štamol, V., Bilandžija, H., Dražina, T., Kletečki, E., Komerički, A., Lukić, M. & Pavlek, M. (2009): Crvena knjiga špiljske faune Hrvatske. Ministarstvo kulture, Državni Zavod za zaštitu prirode, Zagreb. pp. 371.

Katalog tipskih špiljskih lokaliteta faune Hrvatske

Izradom Kataloga po prvi puta su na jednom mjestu popisani svi špiljski tipski lokaliteti Hrvatske, koji uključuju špilje i jame, a iz kojih se navode sve opisane svojte bez obzira na njihov ekološki status, odnosno stupanj prilagodbe na špiljske uvjete. Nekolicina svojti predstavlja trogloksene oblike, dok velika većina pokazuje određeni stupanj prilagodbe na podzemne uvjete i predstavlja troglofilne i troglobiontske svojte. Popisane svojte su velikom većinom endemi Dinarida, među kojima je velik broj endema Hrvatske.

Ovaj Katalog pruža uvid u bioraznolikost podzemlja Hrvatske i daje osnovu za daljnju objavu monografija i radova poput Atlasa špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske. Izdavači ovoga Kataloga su Hrvatski prirodoslovni muzej i Hrvatsko biospeleološko društvo (HBSD), a tiskanje je financirano od strane Državnog zavoda za zaštitu prirode.

Katalog špiljskih tipskih lokaliteta faune Hrvatske nastao je kao rezultat projekta „Izradom biospeleološkog katastra, edukacijom i popularizacijom do zaštite živog svijeta podzemlja Hrvatske“ kojega su autori kao članovi HBSD-a proveli tijekom 2000. i 2001. godine u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i prostornog uređenja Republike Hrvatske (Ministarstvo). Voditelj projekta bio je Branko Jalžić, a za izradu istoimenog Elaborata Ministarstvo je HBSD-u dodijelilo Prvu nagradu za opći doprinos zaštiti okoliša za 2002. godinu. Zahvaljujući pozitivnoj ocjeni odobren je i trogodišnji program (2003.–2005.) temeljem kojeg je nastavljen rad na prikupljanju literaturnih podataka, izradi baze i omogućen terenski rad. Prikupljeni podaci zaključno s veljačom 2006. godine uključeni su u Katalog.

Cijeli Katalog možete preuzeti ovdje.

Referenca: Bedek, J., Gottstein Matočec, S., Jalžić, B., Ozimec, R. & Štamol, V. (2006): Catalogue of cave type localities of Croatian fauna. Nat. Croat., Vol. 15, Suppl. 1: 1-154.

Pregled špiljskih i intersticijskih organizama Hrvatske

Pregled špiljskih i intersticijskih organizama Hrvatske sastavljen je na temelju dostupne literature, muzejskih zbirki i iz brojnih terenskih bilješki autora te objavljen kao Supplement 1 časopisa Natura Croatica Vol. 11.

Ovaj Pregled pruža uvid u bioraznolikost podzemlja Hrvatske te daje taksonomsku osnovu za daljnju objavu monografija i opsežnih projekata poput razvoja Biospeleološke baze Hrvatske i Atlasa špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske.

Prethodni sličan Pregled objavljen je u III. svesku Encyclopaedia Biospelogica koji je tiskan u ograničenom broju. Kako bi se objavljena građa učinila pristupačnija znanstvenicima i stručnjacima te javnosti, pripremljeno je ovo prošireno izdanje (dopunjeno podacima za pojedine vrste, novoopisane vrste, popisom faune i fotografijama) te je objavljeno kao Suplement.

Cijeli Suplement možete preuzeti ovdje.

Referenca: Gottstein Matočec, S. (ed.), Bakran-Petricioli, T., Bedek, J., Bukovec, D., Buzjak, S., Franičević, M., Jalžić, B., Kerovec, M., Kletečki, E., Kralj, J., Kružić, P., Kučinić, M., Kuhta, M., Matočec, N., Ozimec, R., Rađa, T., Štamol, V., Ternjej, I. & Tvrtković, N. (2002): An overview of the cave and interstitial biota of Croatia. Nat. Croat., Vol. 11, Suppl. 1: 1-112.

Raznolikost i ugroženost podzemne faune Hrvatske

Namjena i zamisao ovoga priručnika je prikazati jedinstvenost i bogatstvo podzemne faune Hrvatske te pokazati razloge njene ugroženosti. Njegova osnovna je svrha približiti javnosti vrijednosti i jedinstvenosti podzemnog svijeta te važnost neodgodive zaštite podzemnih staništa i faune. Posebna vrijednost priručnika je u predlaganju konkretnih mjera zaštite i načina ponašanja u cilju očuvanja podzemnih staništa i podzemne faune.

Priručnik su izradili članovi Hrvatskog biospeleološkog društva uz potporu Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja koje je i izdavač ove publikacije. Knjiga je tiskana na hrvatskom jeziku s poglavljem „Summary“ na engleskom jeziku.

Sadržaj, predgovor i Summary možete pročitati ovdje.

Referenca: Gottstein Matočec, S., Ozimec, R., Jalžić, B., Kerovec, M. & Bakran-Petricioli, T. (2002): Raznolikost i ugroženost podzemne faune Hrvatske. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, Zagreb. pp. 82.

Svijet ispod svijeta

U špilji Vrlovci u Kamanju je 28. listopada 2009. godine otvorena stalna izložba „Svijet ispod svijeta“, u sklopu koje je tiskan istoimeni katalog izložbe. Otvorenjem izložbe završio je projekt Hrvatskog biospeleološkog društva „Bioraznolikost podzemne faune Karlovačke županije“, financiran od Europske Unije u sklopu programa PHARE 2006.

U Katalogu ove izložbe opširno je predstavljena špilja Vrlovka i njen živi svijet. Također su opisane i druge važnije špilje šireg ogulinskog kraja te je dan pregled špiljske faune s brojnim fotografijama snimljenim in situ za vrijeme trajanja ovoga projekta. Navedena je i lista tipskih lokaliteta s opisanim svojtama Karlovačke županije te lista ugroženih špiljskih životinja prema Crvenoj knjizi špiljske faune Hrvatske i razlozi njene ugroženosti. Katalog je dvojezični, tiskan na hrvatskom i engleskom jeziku.

Cijeli Katalog izložbe možete preuzeti ovdje.

Referenca: Bedek, J., Bilandžija, H., Hamidović, D., Cvitanović, H., Dražina, T., Jalžić, B., Jalžić, V., Kovač Konrad, P., Lukić, M., Miculinić, K., Ozimec R. & Pavlek, M. (2009): Svijet ispod svijeta: Bioraznolikost špiljske faune Ogulina i Kamanja – podzemna baština od svjetske važnosti sakrivena u Karlovačkoj županiji / World Under World: Cave Fauna Biodiversity in Ogulin and Kamanje – Globally Important Subterranean Heritage Hidden in Karlovac County. Hrvatsko biospeleološko društvo, Zagreb. pp. 79.

Cerovačke špilje – Vodič

Ovaj bogato ilustrirani vodič sadrži podatke i poglavlja o povijesti istraživanja, geološkoj građi i hidrogeološkim prilikama, paleontologiji, arheologiji i turističkim informacijama, korisnima posjetiteljima Cerovačkih špilja. U poglavlju „Živi svijet Cerovačkih špilja“ daje se pregled špiljskih životinja koje naseljavaju Cerovačke špilje i njihove fotografije.

Članovi Hrvatskog biospeleološkog društva Jana Bedek, Branko Jalžić i Roman Ozimec surađivali su s izdavačem Javnom ustanovom „Park prirode Velebit“ prilikom pripreme ovog Vodiča. U ovoj publikaciji Vodič je tiskan na hrvatskom i engleskom jeziku.

Referenca: Bralić, I. (ed.), Bedek, J., Božičević, S., Jalžić, B., Kolak, T., Ozimec, R. & Svetić, I: Cerovačke špilje – Vodič. Javna ustanova „Park prirode Velebit“, Gospić. pp. 51.

Stopama gromačkog pračovjeka

Izložba Stopama gromačkog pračovjeka – život u podzemlju dubrovačkog krša predstavljena je 2005. godine u Dubrovniku. Izložbu su organizirali Grad Dubrovnik – Odjel za zaštitu okoliša i prostorno uređenje i Hrvatsko biospeleološko društvo. Kroz izložbu su prikazane dvije značajne špilje iz dubrovačkoga kraja: Močiljska špilja i Špilja za gromačkom vlakom te špiljska fauna koja ih naseljava. Tom prilikom tiskan je dvojezični bogato ilustrirani katalog izložbe istoimenog naziva na hrvatskom i engleskom jeziku.

Referenca: Ozimec, R. (2005): Stopama gromačkog pračovjeka – život u podzemlju dubrovačkog krša / Tracing the Footsteps of the Gromača Caveman – Life in Dubrovnik’s Subterranean Karst. Grad Dubrovnik – Upravni odjel za zaštitu okoliša i prostorno uređenje, Hrvatsko biospeleološko društvo, Zagreb. pp. 36.

Podzemni svijet otoka Mljeta

U prostorijama Speleogalerije u Kastvu 19. prosinca 2008. godine otvorena je izložba „Podzemni svijet otoka Mljeta“ u organizaciji Speleološku udruge Estavela i Hrvatskog biospeleološkog društva. Izložba je u dva navrata predstavljena i u Zagrebu u knjižnici Tina Ujevića i u knjižnici Sesvete, Galeriji Oblok.

Na izložbi su prikazani rezultati dvogodišnjeg multidisciplinarnog istraživanja podzemlja Mljeta provedenih od strane HBSD-a. Svrha istraživanja je bila izrada knjižice „Vodič kroz podzemlje otoka Mljeta“. Zahvaljujući financijskoj pomoći Javne ustanove Nacionalni park Mljet tiskan je prateći letak od 12 stranica na engleskom i hrvatskom jeziku.

Dvojezični letak izložbe možete preuzeti ovdje.

U njedrima planina

Povodom Međunarodnog dana planina 11.prosinca 2009. godine u Umjetničkom paviljonu Juraj Šporer u Opatiji otvorena je izložba fotografija i multimedijalna prezentacija U njedrima planina. Organizatori ove izložbe su Primorsko-goranska županija, Javna ustanova Priroda i Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša. Povodom ove izložbe tiskan je i istoimeni katalog i poster izložbe.

U katalogu su ukratko opisane pojedine regije Primorsko-goranske županije te speleološki objekti i pripadajuća špiljska fauna. Tekstovi su potkrijepljeni atraktivnim fotografijama podzemlja županije i špiljskih vrsta.

Referenca: Ozimec, R., Randić, M., Šišić, S. & Komadina Z. (2009): U njedrima planina. Javna ustanova priroda, Rijeka. pp. 16.

Subterranea Croatica

Časopis Subterranea Croatica stručni je časopis koji izlazi od 2003. godine. Izdavač časopisa je Speleološki klub „Ursus spelaeus“ iz Karlovca, a povremeni suizdavač je i Hrvatsko biospeleološko društvo (br. 4, 5, 7, 8, 12).

U časopisu Subterranea Croatica objavljuju se stručni članci iz područja speleologije i istraživanja krškog reljefa (geografija, geomorfologija, geologija, hidrogeologija, paleontologija, biologija, biospeleologija, geoekologija, ekologija, speleometeorologija, arheologija, speleoronjenje i sl.), zatim članci s prikazima aktivnosti speleoloških udruga (ekspedicije, istraživanja i sl.), članci o tehnici speleoloških istraživanja, prikazi (knjiga, časopisa itd.), vijesti (prikazi rada udruga, vijesti iz Hrvatske i svijeta, obavijesti i sl.) te popisi najvećih speleoloških objekata u Hrvatskoj i svijetu.

Subterranea Croatica je potvrdu svoje kvalitete dobila 2018. godine kada je uključena u Hrčak, portal otvorenog pristupa hrvatskim znanstvenim i stručnim časopisima. Sve objavljene brojeve časopisa možete pronaći i preuzeti ovdje.

Abstracts of the 14th International Symposium of Biospeleology

U Makarskoj u razdoblju od 19. do 26. rujna 1999. godine održan je The 14th International Symposium of Biospeleology u organizaciji Hrvatskog biospeleološkog društva, Hrvatskog prirodoslovnog muzeja i Societe de Biospeologie. Tom prilikom tiskana je knjiga sažetaka na 125 stranica s 85 sažetaka predavanja i posterskih prezentacija.

Knjigu sažetaka možete preuzeti ovdje.

Referenca: Holcer, D. & Šašić, M. (eds.) (1999): Abstracts of the 14th International Symposium of Biospeleology. Hrvatsko biospeleološko društvo, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb. pp. 125.

Deplijani

Ne hiberniraj

Projekt zaštite ogulinske špiljske spužvice

Svijet ispod svijeta

Skriveni život u unutrašnjosti Velebita

Život ispod Grada

Hrvatsko biospeleološko društvo

Plakati

Pitka voda je zalog za budućnost

Zaštita dugonogog šišmiša

Hrvatsko biospeleološko društvo

Tajnoviti svijet krškog podzemlja