Donatori i sponzori

U financiranju i sponzoriranju aktivnosti i rada Hrvatskog biospeleološkog društva sudjeluju strani i domaći donatori, različite institucije i fondovi te veće i manje tvrtke i profitne institucije iz Hrvatske.

U financiranje rada HBSD-a mogu se uključiti gotovo svi: institucije, privatne tvrtke, građani i građanke, druge neprofitne organizacije. Svatko može zasebno odlučiti koji segment rada i kako želi financirati. Tako je moguće financirati pojedini dio projekta posebno, projekt u cjelini ili općenito rad organizacije. U financijsku pomoć ili financijsko sudjelovanju u radu naše organizacije ubraja se bilo kakvo novčano ili materijalno/uslužno potpomaganje rada.

Prema hrvatskim zakonima, profitni sektor na taj način ostvaruje i porezne olakšice. Za informacije o poreznim olakšicama i drugim beneficijima prilikom potpomaganja i financiranja rada HBSD-a pročitajte ovdje ili nam se obratite s povjerenjem na kontakt broj telefona 017779820 i e-mail hbsd@hbsd.hr ili nas posjetite u našem uredu.

Svi građani i građanke ili pravne osobe koje žele novčano potpomoći rad HBSD-a svoje uplate mogu obaviti na niže navedeni devizni ili žiro račun kod Zagrebačke banke banke:

HBSD ŽIRO RAČUN
Rooseveltov trg 6 Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb Maksimirska 86
MB:1298500 10000 Zagreb
OIB: 21213412417 IBAN:
HR7423600001101374092
SWIFT: ZABA HR 2x

Molimo Vas da u rubriku Opis plaćanja navedete: Donacija za aktivnosti HBSD-a.

Molimo Vas da nakon izvršene uplate pošaljete e-mail sa slijedećim podacima na kontakt e-mail hbsd@hbsd.hr kako bismo Vam poslali potvrdu o primitku donacije.

Molimo Vas u e-mailu pošaljite slijedeće podatke: ime i prezime (ime tvrtke), adresa, grad, datum uplate, iznos uplate, e-mail adresa za kontakt, telefon ili mobitel (nije obavezno).

Zahvaljujemo se svim našim dosadašnjim donatorima, sponzorima i financijerima

 • Critical Ecosystem Partnership Fund
 • Europska komisija, PHARE program
 • fond Pin Matra Nizozemske vlade
 • Svjetska banka (World bank)
 • The Rufford Maurice Laing
 • Whitley Fund for Nature
 • Državni zavod za zaštitu prirode
 • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
 • Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
 • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
 • Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
 • Ministarstvo kulture
 • Nacionalna Zaklada za razvoj civilnoga društva
 • Dubrovačko-neretvanska županija
 • Splitsko-dalmatinska županija
 • Varaždinska županija
 • Grad Dubrovnik
 • Grad Crikvenica
 • Grad Rijeka
 • Grad Vis
 • Grad Komiža
 • Općina Kostrena
 • Općina Gornja Stubica
 • Javna ustanova „Nacionalni park Krka“
 • Javna ustanova Nacionalni Park “Sjeverni Velebit”
 • Javna ustanova Nacionalni park Kornati
 • Javna ustanova Nacionalni park Mljet
 • Javna ustanova Nacionalni park Paklenica
 • Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera
 • Javna ustanova “Park prirode Biokovo”
 • Javna ustanova “Park prirode Medvednica”
 • Javna ustanova “Park prirode Učka”
 • Javna ustanova “Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje”
 • Javna ustanova „Park prirode Velebit“
 • Javna ustanova Park prirode Papuk
 • Javna ustanova Park prirode Vransko jezero
 • Javna ustanova Kamenjak
 • Javna ustanova Natura Jadera
 • Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima Primorsko-goranske županije
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije – Priroda
 • Javna ustanova Rezervat Lokrum
 • Javna ustanova Baraćeve špilje – za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
 • „Natura Histrica“ – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Istarske županije
 • Institut Ruđer Bošković
 • Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu
 • Hrvatski prirodoslovni muzej
 • Zemaljski muzej u Sarajevu, Centar za karstologiju (Akademija nauka i umjetnosti BiH)
 • Muzej grada Crikvenice
 • Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • Regionalna zaklada za lokalni razvoj “Zamah”
 • Turistička zajednica Općine Kostrena
 • Turistička zajednica Komiže
 • „Turistička zajednica Grada Visa“
 • Geopark Viški arhipelag
 • Ekološka udruga za održivi razvoj Jelsa
 • Hrvatsko herpetološko društvo Hyla
 • Komisija za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza
 • Hrvatsko planinarsko društvo “Hum” – Vis
 • PLANINARSKO DRUŠTVO “IMBER” OMIŠ
 • Speleološka udruga Vjetrenica – Popovo polje
 • Speleološko društvo Đula – Medvedica
 • “VERTIKO” d.o.o.
 • AB studio design Barjaković
 • Arhikon d.o.o.
 • BIM sport d.o.o.
 • Biska d.o.o.
 • Čista Voda d.o.o.
 • DVOKUT-ECRO d.o.o.
 • Elektroprojekt
 • Geonatura d.o.o.
 • HIDROELEKTRA PROJEKT d.o.o.
 • Hrvatska elektroprivreda d.d.
 • Hrvatske vode
 • Iglu Sport d.o.o.
 • Baredine d.o.o.
 • Kraš prehrambena industrija d.d.
 • LosWebos
 • NatureCheck d.o.o.
 • Oikon d.o.o.
 • Petzl
 • Repetto Sport
 • Sunčani Hvar d.d.
 • TENDON
 • Veliko vrelo
 • HUDEC PLAN D.O.O.
 • Muze d.o.o. za savjetovanje i upravljanje u kulturi i turizmu
 • Nautički centar Komiža d.o.o.
 • ARBOS d.o.o.
 • NAVIGATOR VIS VILLAS d.o.o.
 • Modra Špilja d.d.
 • Vis, d.d.
 • IONIOS – TURISTIČKA AGENCIJA, d.o.o.
 • MARK KOLĐERAJ, PEKARSKI OBRT
 • Paiz Travel d.o.o.
 • OPG Dražina
 • OPG Malenica
 • OPG Martinčević
 • obitelj Belak
 • obitelj Bregović
 • obitelj Čuček
 • obitelj Cvitanović
 • obitelj Sudar
 • obitelj Tursić
 • Nikola Grubović
 • Lida Lamza
 • Alan Meniga
 • Ljiljana Sadović
 • Miro Cvitković
 • Ida Radojević

Sponzorstva i donacije evidentirane su od osnutka HBSD-a, 1996. godine do danas. Popis donacija je rađen s pažnjom te vjerujemo da je ispravno sastavljen, no ukoliko uočite propust u evidenciji primite naše isprike i javite nam. Unaprijed se zahvaljujemo.