Edukacija

Hrvatsko biospeleološko društvo pridaje veliku važnost informiranju i educiranju javnosti, osobito mladih, o vrijednostima podzemnih ekosustava i o potrebi za njihovom zaštitom i očuvanjem. S tim ciljem HBSD redovito sudjeluje s interaktivnim radionicama na brojnim godišnjim manifestacijama na temu znanosti i biologije, ali uključuje edukaciju i unutar svojih projekata, kada za to ima prostora i interesa.

Tako su u sklopu projekta „Bioraznolikost podzemne faune Karlovačke županije“ i povodom otvorenja izložbe „Svijet ispod svijeta“ 2009. godine održana edukativna predavanja u osnovnim i srednjim školama na Ogulinskom i Kamanjskom području. U 2014. godini u sklopu projekta „Život ispod Grada – najbogatiji špiljski ekosustav na svijetu“ održana su predavanja i radionice u osnovnim i srednjim školama u Dubrovniku. Tada je održana i „Noć špiljskih životinja“, zanimljiva manifestacija namijenjena svim stanovnicima grada Dubrovnika i okolice. U sklopu projekta „Biospeleološka istraživanja Židovskih jama – NATURA 2000 područje u Općini Gornja Stubica“ 2015. godine na području Krapinsko – zagorske županije su održana predavanja i radionice za školarce. Također se rado odazivamo na poziv zainteresiranih škola, ako smo u mogućnosti, kako bi učenicima približili tajanstveni svijet podzemlja i skrenuli im pozornost na važnost njegova očuvanja.

Članovi HBSD-a su i medijski aktivni. Tako ste nas mogli gledati na HRT-u u obrazovnoj emisiji za djecu i mlade Školski sat s temom podzemlja ili pak u malo ozbiljnijoj emisiji Znanstveni krugovi gdje su predstavljene vrste skokuna i dvokrilaca do nedavno nepoznate za znanost. Kao rezultat brojnih istraživanja i projekata otvoreno je i mnogo izložbi na temu biospeleologije diljem Hrvatske te je tiskano nekoliko deplijana s ciljem promocije zaštite podzemlja i njegovih stanovnika.