Plošnjaci

Virnjaci (Turbellaria)

Virnjaci (Turbellaria) su razred unutar koljena plošnjaka (Platyhelminthes ili Platodes). Leđno-trbušno su spljošteni i imaju koncentrirana osjetila na prednjoj strani tijela. Evolucijski su se rano odvojili od razvojnog stabla životinja, pa imaju neprohodno probavilo i vrlo jednostavni živčani sustav. Ne posjeduju organe za disanje (dišu površinom kože) niti krvožilni sustav.

U podzemlju Hrvatske su poznati virnjaci iz redova ravnocrijevaca (Temnocephala) i trocrijevaca (Tricladida).

Za ravnocrijevace je zabilježeno pet vrsta koje sve pripadaju porodici Scutariellidae. Četiri vrste žive na kozicama roda Troglocaris gdje se neke hrane manjim organizmima koji žive u vodi, a druge žive kao ektoparaziti. Jedino je vrsta Stygodyticola hadzii zabilježena na rakušcima roda Niphargus. Zanimljivo je da su od pet do sada pronađenih vrsta, čak tri opisane s područja Hrvatske (Bubalocerus sketi, B. undulatus i Troglocaridicola istriana) i sve tri vrste su stigobionti.

Ravnocrijevci su slabo istražena skupina organizama te se pretpostavlja da u podzemlju Hrvatske postoji potencijal za pronalazak novih vrsta za znanost.

U prvoj polovici 20. stoljeća na području Hrvatske su zabilježene tri vrste trocrijevaca (Dendrocoelum subterraneum, D. plesiophthalmum i Dugesia absoloni). Za vrste D. subterraneum i D. absoloni se smatra da su troglobionti, ali vrste dugo vremena nakon opisa nisu bile pronalažene te je njihov ekološki i taksonomski status bio upitan. Međutim, novijim istraživanjima je na području Žumberka pronađena stigobiontna vrsta iz roda Dendrocoelum i na nekoliko lokaliteta su zabilježeni drugi trocrijevci čija je obrada u tijeku.

LITERATURA:

  • Gottstein Matočec, S. (ed.), Bakran-Petricioli, T., Bedek, J., Bukovec, D., Buzjak, S., Franičević, M., Jalžić, B., Kerovec, M., Kletečki, E., Kralj, J., Kružić, P., Kučinić, M., Kuhta, M., Matočec, N., Ozimec, R., Rađa, T., Štamol, V., Ternjej, I. & Tvrtković, N. (2002): An overview of the cave and interstitial biota of Croatia. Nat. Croat., Vol. 11, Suppl. 1: 1-112.
  • Jalžić, B., Bedek, J., Bilandžija, H., Bregović, P., Cvitanović, H., Čuković, T., Ćukušić, A., Dražina, T., Đud, L., Gottstein, S., Hmura, D., Kljaković Gašpić, F., Komerički, A., Kutleša, P., Lukić, M., Malenica, M., Miculinić, K., Ozimec, R., Pavlek, M., Raguž, N., Slapnik, R. & Štamol, V. (2013): Atlas špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske, svezak 2. Hrvatsko biospeleološko društvo, Zagreb. pp. 238.
  • Vandel, A. & Freeman, B. E. (1965): Biospeleology: the biology of cavernicolous animals. Pergamon Press, Oxford. pp. 524.