Melanizacija kao odgovor na ozljeđivanje kod albino špiljskih životinja

Nedavno je objavljen članak o melanizaciji kao odgovoru na ozljeđivanje kod člankonožaca. U istraživanje su bili uključeni razni špiljski albino predstavnici i njihovi nadzemni rođaci. Kod svih istraživanih skupina pojavio se tamni ugrušak na ozljedi zbog odlaganja melanina, također i kod većine špiljskih albino vrsta.

Članak možete pročitati na poveznici.