Science is wonder-ful!

U sklopu događaja ‘Science is Wonder-ful!-European Researchers’ Night’ održanog u Briselu u rujnu prošle godine, naša članica Martina Pavlek predstavila je svoj projekt o bioraznolikosti i ugroženosti špiljskih pauka DInarida – HIDDENLIFE.

Projekt je ranije ove godine odabran kao jedan od 30 najreprezentativnijih projekata financiranih od EU programa Marie Skłodowska-Curie Actions u zadnjih 30 godina. Ovaj javni događaj, organiziran od strane Europske komisije i Europskog parlamenta, posvećen je popularizaciji znanosti i učenju kroz zabavu.

Poveznica na stranicu od EU o događaju: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/science-is-wonderful_en