Svi troglobionti ponovno strogo zaštićene vrste

U Narodnim novinama broj 73/16 objavljen je 10. kolovoza Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strogo zaštićenim vrstama. Od špiljske faune na popisu strogo zaštićenih vrsta nalaze se sve vrste koje su cijelim životnim ciklusom obavezno vezane uz speleološke objekte (troglobionti). Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave.