Izložba “HiddenLife” u Barceloni

Ako ovoga ljeta namjeravate posjetiti Barcelonu, svakako posjetite i izložbu “HIDDENLIFE – Shedding light on the World’s darkest biodiversity hotspot”. Izložba koju su pripremili Martina Pavlek i Tin Rožman prezentira više od 100 endemskih vrsta špiljskih pauka s područja Dinarida. Fotografije za izložbu prikupljene su kroz 20 godina rada Hrvatskog biospeleološkog društva te kroz projekt “Marie Sklodowska-Curie actions project HiddenLife” kojeg Martina Pavlek vodi na Sveučilištu u Barceloni u laboratoriju prof. Miquel Arnedo. Izložba je otvorena do daljnjega na adresi Centre de Recursos de Biodiversitat Animal, Facultat de Biologia, Av. Diagonal 643, Barcelona.