Jama Nedam novi je lokalitet za meštrovljevu pijavicu

Meštrovljeva pijavica (Croatobranchus mestrovi) prvi je puta pronađena u Jamskom sustavu Lukina jama – Trojama (-1 431 m) 1994. godine, a od tada je pronađena u još četiri duboke jame na Sjevernom Velebitu: u Slovačkoj jami (-1 320 m), Jamskom sustavu Velebita (-1 026 m), Nedam (-740 m) i Jami Olimp (-537 m).