Nastavak biospeleoloških istraživanja u NP Kornati

I ove godine nastavljamo biospeleološka istraživanja kopnenih speleoloških objekata u Nacionalnom parku Kornati. U 2017. i 2018. g. inventarizirali smo špiljsku fauna u 28 špilja i jama i 3 bunara u kojima smo zabilježili ukupno 74 svojte, od kojih 13 troglobionata (organizama u potpunosti prilagođenih na život u podzemlju). Kako su neke od pronađenih svojti potencijalno nove za znanost, ove godine smo terenska istraživanja usmjerili upravo na njih. Jedno (vrlo uspješno) terensko istraživanje već je bilo u svibnju, a drugo nas očekuje na jesen