Dvije nove vrste endogejskih i špiljski vrsta kornjaša roda Paramaurops iz Hrvatske

Iz špilje Golubinke u gaju (Vrgorac) opisana je vrsta Paramaurops alenkirini, a u tlu na Učkoj je pronađena nova vrsta Paramaurops struyvei. Prema radu, fauna kornjaša roda Paramaurops u Hrvatskoj je trenutno zastupljena s 4 vrste i još dodatne 3 potencijalno nove vrste za koje su potrebna dodatna istraživanja.