Istraživanje u Baraćevim špiljama

Zadnji vikend veljače smo proveli istražujući Baraćeve špilje u sklopu projekta „Inventarizacija špiljske faune, definiranje mjera očuvanja i izrada smjernica za program monitoringa“ o kojemu možete pročitat ovdje.