Započeo projekt Inventarizacija špiljske faune odabranih speleoloških objekata na području općine Rakovica i biospeleološki monitoring Gornje Baraćeve špilje

Ove godine ćemo u suradnji s Javne ustanove Baraćeve špilje – za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica provoditi monitoring Gornje Baraćeve špilje i provesti invantarizaciju faune u Velesovoj jami, Jami pod gumnom, Kuninoj jami i Ponorcu. U razdoblju 19. – 21.3.2021. smo bili na zimskom terenu.