Predavanje “Špiljski pauci Dinarida – DNA, biogeografija i ekološko modeliranje u svjetlu klimatskih promjena”

Predavačica: Martina Pavlek

Pauci su jedna od najbrojnijih grupa beskralješnjaka u špiljama Dinarida, a kao vršni predatori imaju nezamjenjivu ulogu u održavanju stabilnosti špiljskog ekosustava. Iako se čini da su u špiljskom mraku oni i drugi stanovnici podzemlja dobro zaštićeni, to nažalost nije istina, jer promjene u okolišu uzrokovane ljudskom aktivnošću nažalost utječu i na špilje.
Istraživanja špiljskih pauka na Dinaridima počela su davne 1847. godine, s opisom prvog špiljskog pauka na svijetu, i do nedavno su se temeljila isključivo na morfološkim karakteristikama, koje iako jesu iznimno informativne i bitne, mogu dovesti do krivih zaključaka. Ako želite saznati kako DNA može otkriti skrivenu bioraznolikost, puno veću od trenutno poznate, te kako ekološkim modeliranjem možemo predvidjeti koje su vrste najugroženije zbog promjena u okolišu, prvenstveno povišenja temperature, dođite na predavanje.

Ponedjeljak 17. 2. 2020. u 20:00h u prostorijama HBSD-a.