Predavanje “Troglofilni špiljski konjici u Hrvatskoj: problemi taksonomije, rasprostranjenosti i ekologije”

Predavač: Dr. Nikola Tvrtković
Uz pregled poznavanja troglofilnih zrikavaca porodice Rhaphidophoridae (paukoliki konjici roda Dolichopoda, te četiri vrste špiljskih konjica roda Troglophilus) upoznati će se njihova filogenija i filogeografija, ekologija i stupanj vezanosti za speleološke objekte, fenologija, povijest istraživanja na području današnje Hrvatske, poznato rasprostranjenje, taksonomski problemi i trenutna faza taksonomske revizije.
Oni koji žele pomoći da se brže riješe nepoznanice dobiti će uputstva gdje, kako i što treba prikupiti tijekom obilaska špilja i jama.
Ponedjeljak 18. 11. 2019. u 19:00h u prostorijama HBSD-a.