Prva špiljska riba Dinarida?

Kapelska svjetlica (Telestes karsticus) je riba koja živi u potoku i u ponoru Sušik nedaleko Ogulina. Uz to što je vrsta zabilježena u ponoru tijekom cijele godine, kapelska svjetlica se u ponoru i razmnožava! Za sada je to jedinstveni primjer mrijesta riba u Dinaridima.
Više detalja, poput što se dogodi kada se vanjske kapelske svjetlice izlože potpunoj tami, a špiljske vrate na dnevni ciklus svjetla i tame, možete pročitati ovdje.