Završeni projekti

Morfološka analiza i opis nove vrste skokuna te molekularna istraživanja jednakonožnih rakova

Sustavna inventarizacija i monitoring špiljske faune na području Nacionalnog parka Krka provode se dugi niz godina. Ova istraživanja rezultirala su detaljnim pregledom raznolikosti špiljske faune NP Krka. Skokuni (Collembola) su tijekom prijašnjih istraživanja osim u špiljskim staništima također prikupljani u ulaznim dijelovima speleoloških objekata te i u vanjskim staništima za potrebe određivanja točne ekološke klasifikacije špiljskih svojti. Tijekom tih preliminarnih uzorkovanja utvrđena je jedna nova svojta skokuna iz roda Lepidocyrtus, za koju je prilikom uzorkovanja zabilježen takozvani „ples“ u potrazi za hranom. Ovakav oblik ponašanja do sada nije poznat među skokunima te predstavlja bitno otkriće u razumijevanju ponašanja i prehrane ovih beskralježnjaka. Provođenjem ovog projekta dovršit će se taksonomska obrada ove vrste, pripremiti njen znanstveni opis i video i grafičke priloge koji ilustriraju ovo specifično ponašanje.

Druga skupina koja se obrađuje u sklopu ovog projekta su kopneni jednakonožni rakovi iz roda Alpioniscus. Detaljnom morfološkom analizom roda Alpioniscus na području NP Krka utvrđeno je da je populacija iz Stare jametine vrste Alpioniscus balthasari morfološki različita od tipske populacije s izvorišta Cetine, te i od populacije s područja HE Miljacka i s područja Kistanja. Jesu li utvrđene morfološke razlike razlikovne taksonomske karakteristike odvojenih vrsta, potrebno je utvrditi u okviru šire molekularno filogenetske studije roda Alpioniscus, čiji dio se provodi u sklopu ovog projekta.