Završeni projekti

eDNA vodenih ekosustava

U podzemlju se voda nalazi u većim ili manjim prostorima (špiljama, jamama, kavernama, pukotinama), a na mjestima izvora vodonosnici izbijaju na površinu. Podzemna voda je stanište stigobionata (vodenih špiljskih životinja) koji se uobičajeno istražuju ulaskom u podzemlje. Na području Nacionalnog parka Plitvička jezera speleolozima je poznato preko 230 špilja i jama, ali se u niti jednoj nije došlo do podzemnih vodenih tokova. Na području Parka također postoji veliki broj izvora, ali su sitastog tipa, pa ulazak u njih nije moguć. Posljedica toga je da o stigobiontima Plitvičkih jezera nije bilo gotovo nikakvih podataka.

Iz navedenih razloga pokrenut je projekt „eDNA vodenih ekosustava“, kojim su se provela istraživanja stigobionata metodom okolišne DNA (eDNA). Uzimanjem uzoraka vode, koja sadrži DNA, može se dobiti sastav faune, a kod špiljskih vodenih sustava i moguće nove vrste za znanost. Posebna pažnja se posvetila traženju čovječje ribice (Proteus anguinus), Natura 2000 ciljne vrste koja je prije projekta bila poznata u blizini Parka, ali ne i u Parku.