Završeni projekti

Inventarizacija faune i izrada Biospeleološkog katastra špilja i jama Općine Kostrena

Suradnja između Turističke zajednice Općine Kostrena, Speleološke udruge Estavela i Hrvatskog biospeleološkog društva započela je 2007. godine kada su se speleološki i biospeleološki istražile dvije špilje na području Općine Kostrena: Bunetova jama i Špilja u uvali Predpeć. Istraživanje još jednom malog speleološkog objekta, Špilje u uvali Svežanj, smještene uz samu plažu ovaj puta i u suradnji s Općinom Kostrena nastavila su se i 2008. godine. Nakon otkrivenih zanimljivih nalaza u ove tri špilje Hrvatsko biospeleološko društvo u suradnji s Općinom Kostrena i Turističkom zajednicom Općine Kostrena tijekom 2009. godine kreće u realizaciju sustavnog istraživanja u sklopu projekta pod gornjim imenom.

Tijekom 2009. godine ukupno je biospeleološki obrađeno 9 speleoloških objekata i umjetnih podzemnih prostora. Uz pomoć našega vodiča g. Brune Puharića pronašli smo gotovo zaboravljene špilje u Kostreni, poput špilje Mali Štumbur i još neistražene Karlove jame. Svi speleološki objekti preliminarno su speleološki rekognoscirani, a daljnja speleološka istraživanja od strane speleologa tek predstoje. Tijekom istraživanja sakupljena je i fotografirana bogata podzemna fauna, mjereni su mikroklimatski parametri i fizikalno-kemijski parametri vode. Također je posjećena i biospeleološki obrađena najpoznatija špilja u Kostreni, Urinjska špilja. Ova špilja je anhijalini speleološki objekt koji sadrži veliku akumulaciju morske vode pri dnu i slatke vode na površini. U podzemno jezero Urinjske špilje za potrebe uzorkovanja biološkog materijala zaronio je Branko Jalžić.

Utvrđene su brojne i zanimljive vrste podzemnih životinja od kojih svakako treba istaknuti najzanimljivije nalaze. Jedan od najznačajnijih nalaza je najvjerojatnije nova vrsta za znanost špiljske strige iz roda Lithobius, zatim pronalazak špiljske kozice Troglocaris anophthalmus u bočatoj vodi te vrste sitnog lažištipavca Chthonius ischnocheles reductus. Biološki materijal sakupljen tijekom 2009. godine preliminarno je obrađen, a završne determinacije su u tijeku. U determinaciji faune sudjeluju: Jana Bedek, Tvrtko Dražina, Sanja Gottstein, Branko Jalžić, Ana Komerički, Marko Lukić, Roman Ozimec i Martina Pavlek.

Rezultati istraživanja do 2009. godine predstavljeni su na predavanju Biospeleološka istraživanja na području Općine Kostrena na Znanstveno-stručnom skupu „Život, kultura i povijest Kostrene“ održati 29. studenoga 2008. godine. Stručni rad Preliminarna speleološka i biospeleološka istraživanja na području Općine Kostrena autora M. Lukić , R. Reš, R. Ozimec, J. Bedek, D. Reš, I. Markanjević objavljena su u Zborniku Znanstveno-stručnog skupa.

Nastavak projekta planiran je i za 2010. godinu kada bi se dodatno istražile najzanimljivije špilje, snimio video materijal podzemne vodene i kopnene faune, postavile edukativne ploče ispred nekoliko kostrenskih špilja i tiskali deplijani o podzemnoj fauni Kostrene.

Izvoditelji projekta:

Marko Lukić – marko.lukic@hbsd.hr (voditelj)
Jana Bedek (zamjenik voditelja)
Mr. sc. Roman Ozimec
Helena Bilandžija
Martina Pavlek i
Branko Jalžić.

U terenskom istraživanju sudjelovali su:

Petra Bregović
Hrvoje Cvitanović
Tamara Čuković
Anđela Čukušić
Lana Đud i
Dajana Hmura.

Posebnu zahvalnost dugujemo našim vodičima g. Bruni Puhariću i g. Karlu Franeliću.