Završeni projekti

Izrada elaborata „Prirodoslovne značajke rijeke Omble“

Cilj projekta je izraditi elaborat o prirodoslovnoj vrijednosti rijeke Omble (Rijeke dubrovačke), najkraće rijeke na svijetu, s posebnim osvrtom na speleološke objekte: sustav Vilina špilja – izvor Omble u Komolcu te Sumpornih špilja u Mokošici.

Pored proučavanja dostupnih literaturnih podataka, arhive Prirodoslovnog muzeja u Dubrovniku i Hrvatskog biospeleološkog društva te rezultata vlastitih istraživanja, obavit će se terenski obilazak područja izvora rijeke Omble, njenog ušća i speleoloških objekata s ciljem fotografiranja prirodnih vrijednosti ovog područja. Elaboratom ćemo široj javnosti približili ljepotu, vrijednost i zanimljivost ovog jedinstvenog krškog fenomena na našoj obali.

Ukazat ćemo na:

  • kratku povijest istraživanja ovog jedinstvenog područja
  • prirodoslovne osnove ovog krškog fenomena: geološke, geomorfološke, hidrološke
  • stanišne tipove područja: vodene, kopnene i podzemne
  • floru i faunu, osobito zaštićene vrste koje obitavaju na ovom području uključujući i one u speleološkim objektima te
  • povijesni i kulturni značaj rijeke Omble kao izvorišta pitke vode za grad Dubrovnik još od vremena Dubrovačke Republike.

Elaborat će biti napisan na znanstveno-stručnim osnovama i rezultatima vlastitih istraživanja, bogato ilustriran fotografijama, nadzemnom pa i onim od očiju skrivenog dijela prirode odnosno podzemlja, prihvatljiv široj javnosti zainteresiranoj prvenstveno za prirodoslovlje ovog područja.

Projekt je na Natječaju za predlaganje projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode na prostoru Grada Dubrovnika za 2011. godinu prihvaćen i sufinanciran od grada Dubrovnika.