Završeni projekti

Monitoring (praćenje stanja) šišmiša u Nacionalnom parku Plitvička jezera

Dinarski krš bogat je podzemnim staništima te čini centar endemizma i biološke raznolikosti, no ujedno je jedno od najosjetljivijih područja na Zemlji. U Republici Hrvatskoj prekriva više od 75% teritorija. Procjenjuje se da u Hrvatskoj postoji oko 9000 speleoloških objekata, međutim u svega 50-ak su zabilježene velike kolonije šišmiša. Broj špilja značajnih za šišmiše vjerojatno je veći, međutim, veliki dijelovi dinarskog krša još nisu dovoljno istraženi.

Zbog svog specifičnog načina života šišmiši se smatraju dobrim bioindikatorima okoliša. Budući da se hrane kukcima, odražavaju stanje pesticida u okolišu, vrste koje žive u dupljama drveća odražavaju povoljno stanje šuma, a zbog mikroklimatskih uvjeta koje trebaju u različitim stadijima svog života, mogu odražavati i utjecaj klimatskih promjena. Praćenje promjena njihove brojnosti nam može ukazivati i na šire promjene u okolišu.

U mnogim državama Europe sustavno se prati brojnost šišmiša u podzemnim skloništima prema strogo određenim protokolima u svrhu praćenja trenda populacija onih vrsta šišmiša koji takva staništa koriste bilo u ljetnom, zimskom ili migracijskom razdoblju. U Republici Hrvatskoj, sve vrste šišmiša su zaštićene zakonom te se također provodi praćenje njihovog stanja. Od 2015., HBSD provodi sustavno praćenje špiljskih vrsta i njihove brojnosti u NP Plitvička jezera, koji je izrazito bogat vrstama šišmiša, kako špiljskih tako i šumskih.

Monitoring se provodi kroz cijelu godinu u 4 speleološka objekta i jedan nadzemni objekt, u kojima se, ovisno o sezoni, mogu naći porodiljne ili migracijske kolonije, kao i hibernirajuće jedinke. Dugoročnim praćenjem brojnosti i sastava vrsta unutar NP Plitvička jezera možemo doći do boljih spoznaja o dinamici populacija šišmiša te eventualnim razlozima i promjenama u okolišu koji bi ih mogli ugrožavati.