Završeni projekti

Rudnici kvarca otoka Visa

Rudnici-špilje kombinacija su prirodnih i umjetnih speleoloških objekata. Djelomično su iskopani prilikom vađenja kvarcnog pijeska prilikom kojih su kopači ušli u prirodne šupljine, špilje.

Rudnici predstavljaju važan kulturno-povijesni spomenik otoka Visa. Pijesak se kao mineralna sirovina počeo vaditi krajem 18. stoljeća i eksploatirao sve do 1950-ih godina. Većina je pijeska zbog svoje kvalitete i čistoće prodavana tvornici stakla Murano u Veneciji. Težak posao kopanja i izvlačenja pijeska iz rudnika odvijao se uz korištenje vrlo primitivne tehnike i u teškim uvjetima. Pijesak se također koristio i u domaćinstvima za pranje suđa.

Danas su rudnici zapušteni i naša je želja bila da za sve rudnike izradimo speleološke nacrte, odredimo njihove položaje, sakupimo podzemnu faunu, fotografiramo podzemne prostore i njihov značaj i vrijednost prikažemo široj javnosti kroz posebnu publikaciju, izložbe i predavanja.

Nakon 20 godina istraživanja (2000. – 2020.) koja smo sami financirali, potraga za viškim rudnicima je privedena kraju. Zabilježeno je 25 manjih i većih rudnika. Uz to, u njima su nađene brojne špiljske životinje, uglavnom endemi. Puno više možete pročitati u publikaciji „Rudnici-špilje otoka Visa“.