Završeni projekti

Bioraznolikost podzemne faune Karlovačke županije

Plitki krš Karlovačke županije krije mnoge vrijednosti. Do sada je utvrđeno preko 500 speleoloških objekata. Najznačajniji je svakako Đulin ponor – Medvedica sustav, koja je sa svojih 16 396 m kanala dugo vremena bila najduža špilja u Hrvatskoj. Nadalje tu su i Panjkov ponor – Kršlje sustav, treća po dužini, Špilja u Kamenolomu Tounj, peta po dužini, Jopićeva špilja, sedma po dužini u Hrvatskoj i mnoge druge. Također tu se nalaze i značajni potopljeni speleološki objekti, kao što je Izvor Zagorske Mrežnice, s preko kilometar potopljenih kanala.

Istraživanja i zaštita cijelog područja Karlovačke županije neophodna je i zbog iznimno visoke bioraznolikost podzemne faune. Do sada je na području županije utvrđeno preko 100 vrsta podzemnih životinja, od čega je 30 endema. Posebno treba istaknuti čovječju ribicu (Proteus anguinus), jedinog podzemnog kralješnjaka u Europi. Ona je endem Dinarskog krša, te je strogo zaštićena i uvrštena u popis ugroženih vrsta Europske unije Natura 2000. Zatim značajna je ogulinska špiljska spužvica (Eunapius subterraneus), jedina slatkovodna podzemna spužva na svijetu. Tu se također nalaze vrste koje su među najugroženijima, kao što su vrste uvrštene na Crveni popis ugroženih biljaka i životinja Hrvatske: ogulinski špiljski virnjak (Dendrocoelum subterraneum) u kategoriji Ex? (vjerojatno izumrla), babićeva špiljska kozica (Troglocaris anophthalmus intermedia) i zagonetni špiljski vodenpolip (Velkovrhia enigmatica) u kategoriji EN (ugrožene) za koji postoji vrlo visok rizik od izumiranja, špiljski cjevaš (Marifugia cavatica) u kategoriji VU (rizične) za koju postoji visok rizik od izumiranja i kordunska špiljska vodenbabura (Monolistra caeca meridionalis) u kategoriji NT (nisko rizične) koje nisu pred izumiranjem ali bi uskoro mogle biti.

Glavni cilj:

 • zaštita prirode i okoliša te održivo korištenje prirodnih resursa na području Karlovačke županije

Konkretni ciljevi:

 • poticanje zaštite podzemnih voda i bioraznolikosti podzemne faune Karlovačke županije
 • razvoj međusektorske suradnje na području zaštite prirode i okoliša, s posebnim naglaskom na podzemne vode
 • prikupljanje znanstvenih podataka o podzemnim vodama i fauni radi izrade stručnih podloga za zakonsku zaštitu regije i pojedinih lokaliteta
 • edukacija lokalnog stanovništva i podizanje svijesti o bioraznolikosti podzemne faune Karlovačke županije i prijetnjama koje je ugrožavaju te
 • promocija bioraznolikosti podzemne faune Karlovačke županije.

Događanja:

 • izložba “Svijet ispod svijeta” u špilji Vrlovci u Kamanju
 • edukativna predavanja po školama
 • završena istraživanja u sklopu projekta
 • prva istraživanja u sklopu projekta
 • javne tribine “Zadnji tren za očuvanje podzemlja”

Izvoditelj:

Hrvatsko biospeleološko društvo

Partneri:

Planinarsko društvo Vrlovka
Speleološki klub Ursus speleaus
Općina Kamanje
Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije

Financira:

Europska unija kroz PHARE 2006 program

Trajanje:

studeni 2008 – listopad 2009

“Ova web stranica je proizvedena uz pomoć Europske unije. Sadržaj iste isključiva je odgovornost Hrvatskog biospeleološkog društva i ni u kojem slučaju se ne može smatrati da odražava stajališta Europske unije.”