Prva biospeleološka ekspedicija - Biokovo 2017, 2. poziv