Katastar speleoloških objekata Republike Hrvatske objavljen u sklopu Bioportala

Na web portalu Informacijskog sustava zaštite prirode – Bioportalu objavljen je Katastar speleoloških objekata Republike Hrvatske. Katastar kao dio Informacijskog sustava zaštite prirode zajednički uspostavljaju speleološke udruge koje djeluju na području Republike Hrvatske i Hrvatska agencija za okoliš i prirodu. Katastar objedinjuje podatke o poznatim speleološkim objektima u Republici Hrvatskoj. Do danas su u Katastar uneseni podatci za 761 speleološki objekt, a daljnji unos podataka je u tijeku.

Svi podaci unutar Katastra u potpunosti su dostupni speleološkim udrugama koje sudjeluju u njegovoj izradi, institucijama unutar sektora zaštite prirode te državnim i javnim institucijama koje se bave poslovima zaštite i spašavanja ljudi i njihove imovine. Javnosti su dostupni podaci u ograničenom opsegu.

Javnost zainteresirana za detaljnije podatke o speleološkim objektima može se obratiti speleološkim udrugama koje su podatke unijele u Katastar.