Speleološka istraživanja Pelješca

Na Pelješcu je poznato oko 70 špilja i jama, među kojima 40 samo iz literature. Pretpostavka je da postoji potencijal za pronalazak čak 300.

Između 13. i 21.11.2018. smo bili na istraživanju i posjetili 21 jamu i špilju. Od njih je 10 prvi puta zabilježeno i istraženo. Također smo sakupljali faunu za preliminarno istraživanje za Drugu biospeleološku ekspediciju – Pelješac 2019.

Projekt su sufinancirale Hrvatske vode.